[LinuxFocus-icon]
Home  |  Map  |  Index  |  Zoek

Nieuws | Archieven | Links | Over LF
Dit document is beschikbaar in: English  Castellano  Deutsch  Francais  Nederlands  Russian  Turkce  

convert to palmConvert to GutenPalm
or to PalmDoc

[Jeffry Degrande]
door Jeffry Degrande
<suzuki(at)village.uunet.be>

Over de auteur:

(nog niet beschikbaar)


Inhoud:

 

Slackware 7.0 deel I: Installatiegids

[Illustratie]

Kort:

Deze gids is bedoeld om de beginnende linuxgebruiker bij te staan bij het installeren van Slackware 7.0. We vonden hem op www.linux.be, en we kregen toestemming om het artikel op te nemen in LinuxFocus.

 

Inleiding

Ik heb Slackware gekozen omdat ik ten eerste niet echt houd van de zogenaamde gebruiksvriendelijkheid van bijv. Suse en Redhat. Volgens mij hoeft op een systeem enkel de software te draaien waarvan je weet dat je ze nodig hebt. Vooral Suse dan durft veel op de achtergrond te doen. Ten tweede hoeft de recentste versie van Slackware op gebied van gebruiksvriendelijkheid niet meer onder te doen voor de rest.

Ik neem de belangrijkste stappen van het installatieproces met je door tot op het punt dat je een "draaiend" systeem hebt. In een volgend document kan ik wat tips om verder te werken met je systeem op papier zetten, enz. Maar eerst de installatie dus.  

Voorbereiden van de installatie

Als je beschikt over een computer die het mogelijk maakt vanaf een cdrom te booten, dan heb je geluk en kun je de volgende stap overslaan. De installatie starten is dan slechts een kwestie van cdrom plaatsen en opstarten (wel ff booten van cdrom aanzetten in bios).

Is dit niet het geval dan zullen we een bootdisk moeten maken. Dat kan heel eenvoudig vanuit DOS. Zorg voor een aantal perfect geformateerde diskettes (geen beschadigde sectoren, is wel belangrijk). Je hebt er twee nodig: Een om de kernel te booten (bootdisk) en eentje om de rest van het systeem in te laden (rootdisk). Onder de directory rootdsks vind je het programmaatje rawrite.exe waarmee je deze kunt aanmaken. Tevens vind je onder deze directory een aantal bestanden met extensie .gz Onder normale omstandigheden heb je color.gz nodig (rootdsks/README.TXT voor speciale gevallen. readme's lees je trouwens best altijd, maar dat terzijde).

Met volgend commando maak je de rootdisk aan

    C:\> RAWRITE COLOR.GZ A:
Label deze als Rootdisk ofzo.

Vervolgens vind je in de directory bootdsks.144 bestanden met extensie .i Hiermaak je de bootdsks aan. De meeste IDE gebaseerde systemen hebben genoeg aan het bestand bare.i Zie tekstbestanden in deze directory om na te gaan welke je nodig hebt. Met volgend commando maak je de diskette aan

    C:\> RAWRITE BARE.I A:
Label deze als Bootdisk

Start nu opnieuw op (opstarten van a: even aanzetten in bios) en plaats bootdisk in diskettestation. Rootdisk plaats je wanneer er om gevraagd word.  

Partitioneren

Laten we er nu vanuit gaan dat voorgaande handelingen goed verlopen zijn en dat we een geboot systeem hebben. Nu word het tijd om aan de installatie te beginnen. Eerst loggen we in als root. (Dit is nog niet het "echte" root account, er word dan ook geen password gevraagd, dus nu even niet schrikken :)

Er moet nog een minder makkelijke handeling verricht worden voordat de installatieprocedure makkelijker (ja, zelfs leuk) wordt. Dus nog even op je tanden bijten :)

Dat is het aanmaken van partities voor linux. Daarvoor kun je het programma fdisk of cfdisk gebruiken. fdisk is ietwat moeilijk in omgang maar geeft je wel meer mogelijkheden. cfdisk is lekker makkelijk daarentegen en voldoet wel voor hetgeen we nu gaan doen.

(Laten we er vanuitgaan dat Windows op een primaire partitie is geinstalleerd (hoewel ik er voorstander van ben om die te wissen ;) en dat de rest van je harddisk uit vrije ruimte bestaat. Er bestaat heel wat software, ook voor windows, waarmee je je partities kunt herindelen , voor meer informatie bekijk je best de Partition HOWTO, of een artikel van LinuxFocus over het ondewerp)

Even tussendoor:

Voor we verder gaan even een stukje over het bestandssysteem van linux. Vanaf nu worden partities niet meer gezien als een afzonderlijke C: , D: enz. maar als partities die onder eenzelfde boomstructuur terecht komen met als benamingen /dev/hda1, /dev/hda2 ...

Die benamingen (/dev/hda...) werken als volgt. Elke fysieke HD krijgt een letter toegekend. Heb je bijvoorbeeld twee harde schijven in je computer, dan kan de eerste /dev/hda genoemd worden, de tweede dan bijvoorbeeld /dev/hdb Elke partitie krijgt een getal toegekend. Zo is de eerste partitie op de eerste harde schijf /dev/hda1 , de tweede partitie /dev/hda2 Op de tweede harde schijf wordt dat dan bijvoorbeeld /dev/hdb1, /dev/hdb2

Ook wil ik nog iets zeggen over het kiezen van partities. Daar de partities als een boomstructuur onder elkaar komen is dit belangrijk en kan het goed kiezen alleen maar positief zijn. Het is aan te raden een iets kleinere / aan te maken, een grote /usr en de rest van je hd /home voor gebruikers. Maak ook een swap aan, vooral als je het moet doen met weinig geheugen. Eigenlijk is het een beetje zoeken en afwegen wat je zelf aangenaam werken vind. Zie bijvoorbeeld installation-howto voor meer uitleg.

Met het volgende commando start je cfdisk

    # cfdisk

Dit programma legt eigenlijk min of meer zich zelf uit, je bestuurt het met de cursortoetsen en er is ten allen tijde hulp beschikbaar. Maak een aantal partities met [ new ] of toets n. Voor de zekerheid zet je de partitie die je voor / maakt best ook bootable (toggle bootable flag, eerste optie) Maak een partitie voor je swap aan en verander daar het type van [ Type ] en dan type 82 (linux swap). Met [ write ] bewaar je de instellingen en word het programma afgesloten.  

Installatie

Je komt terug in je prompt en je typt het volgende:

    # setup
Ja, nu word het leuk ;)

Je krijgt een interface met verschillende opties. Bij de installatie worden die automatisch doorlopen als je begint bij de eerste(keymap, help is uiteraard gewoon help, mag je gerust bekijken). Kies dus "keymap" en geef enter.

[keymap]

Hier word je gevraagd welke toetsenbordlayout je wenst te gebruiken. Ik stel voor azerty en latin-be.1 te kiezen, deze benaderen het best de belgische toetsenbordindeling.

[addswap]

Hier moet je de partitie opgeven die je als swap wenst te gebruiken. (de partitie die je bij cfdisk als type 82 hebt ingesteld) Tevens word je gevraagd of deze geactiveerd hoeft te worden. Uiteraard kiezen we hier ja.

[Target]

Instellen van de directory waar elke partitie gemount moet worden (mounten is het vasthaken van een partitie binnen de boomstructuur van het bestandssysteem). Je moet minimaal een / toewijzen, een /usr en een /home mogen ook en zijn zelfs aangeraden. (hangt af van het aantal partities die je gecreeerd hebt).

Een voorbeeld:

 Filesystem      Mounted on

 /dev/hda1      /
 /dev/hda5      /usr
 /dev/hda6      /home
Dit kan natuurlijk verschillen met jouw systeem, als je bijvoorbeeld windows geinstalleerd hebt is /dev/hda1 hoogstwaarschijnlijk je windows partitie.

Er word je tevens gevraagd of je andere partities (fat, ntfs e.d.) wilt toevoegen aan /etc/fstab. Dit bestandje dient om aan te geven waar wat gemount moet worden. Het kan dus ook geen kwaad hier ja te antwoorden want dan kun je je fat partities later makkelijk benaderen vanuit linux.

[Source]

Hier word je gevraagd waarvandaan je linux wilt installeren, in de meeste gevallen is dit natuurlijk cdrom

[installation type]

Er word je gevraagd welk type installatie je wilt uitvoeren. Hier kies je voor "slakware"

[select]

Hier kun je instellen welke softwarepakketten geinstalleerd moeten worden:

 

Configuratie

Nu kom je inde volgende stap, namelijk [configure]

[install linux kernel]

Hier moet je instellen welke kernel je wilt installeren . Je hebt een aantal mogelijkheden:

[boot disk]

Als je een bootdiskette wilt maken kun je dat hier doen. Met de eerste optie formateren we de diskette. vervolgens kiezen we voor simple of een lilo disk. simple is gewoon de kernel => de diskette , lilo is flexibeler. Aan u de keuze :)

Wil je geen bootdiskette maken, dan kies je gewoon skip.

[MODEM CONFIGURATION]

Hier kies je op welke poort je modem staat, (de omzetting van dosnaamgeving naar linuxnaamgeving staat erbij). Weet je dit niet vanbuiten mag je van mij gerust nog een keertje gaan spieken bij windows waarna we nooit meer gaan booten naar windows ;)

[SCREEN FONTS]

Hier kies je welk schermlettertype je voor console (tekstomgeving) wilt gebruiken. Probeer er enkele totdat je er eentje vind die je leuk vindt.

[LILO]

Als je enkel Windows 95/98 gebruikt samen met linux mag je automatische optie kiezen. Als dat niet lukt of je configuratie is iets complexer kies je expert of doe je het later handmatig aan de hand van de lilo-howto, maar de auto optie zal in de meeste gevallen wel correct werken.

Er wordt je tevens gevraagd waar je lilo wilt plaatsen,

 boot is aan het begin van je root ("/") partitie
 floppy is op een diskette
 MBR is in de master boot record van je harddisk

"boot" kies je als je een andere bootmanager gebruikt dan lilo ,"MBR" gebruik je als je lilo gebruikt om bv windows en linux op te starten en hij mag geschreven worden in mbr (wat ik bijvoorbeeld niet zou doen bij NT)

Voor meer informatie over lilo verwijs ik echt wel naar de betreffende howto, aangezien het te uitgebreid is om hier te bespreken.

[MOUSE]

Kies je type muis (tip: bij problemen probeer pnp) en nadien de poort waarop die zit (dos- > linuxnaamgeving staat er net als bij modem bij)

Vervolgens word er gevraagd of je GPM (dit is een programma dat zorgt voor muisondersteuning in tekstomgeving) wilt gebruiken en zo ja, of dat tijdens het booten mag gestart worden. Hier mag je ja op antwoorden.

[TIMEZONE]

Tijdszone instellen, scroll all the way down, tot je bij Europe/Brussels komt.

[ROOTPASS]

Hier moet je het paswoord voor root opgeven. PAS OP: onthou goed wat je intypt, als je dit vergeet dan heb je namelijk problemen. Je ziet trouwens niet wat je typt, dus hou je hoofd er goed bij :)

KLAAR!!!!!!!!

Verlaat het programma en aan de console typ je

    # reboot

Start opnieuw op en als alles meezit dan heb je nu een "werkend" systeem.    

Verdere info

Met vragen, opmerkingen en/of suggesties mag je me altijd mailen, Jeffry Degrande

 

Talkback voor dit artikel

Elk artikel heeft zijn eigen talkback pagina. Daar kan je commentaar geven of commentaar van anderen lezen:
 talkback pagina 

Site onderhouden door het LinuxFocus editors team
© Jeffry Degrande, FDL
LinuxFocus.org

Klik hier om een fout te melden of commentaar te geven
Vertaling info:
nl --> -- : Jeffry Degrande <suzuki(at)village.uunet.be>

2002-06-08, generated by lfparser version 2.28