[LinuxFocus-icon]
Home  |  Map  |  Index  |  Zoek

Nieuws | Archieven | Links | Over LF
Dit document is beschikbaar in: English  Castellano  Deutsch  Francais  Italiano  Nederlands  Turkce  

convert to palmConvert to GutenPalm
or to PalmDoc

[Photo of the Author]
door Thomas Mangin
<Thomas.Mangin(at)iname.com>

Over de auteur:

Thomas Mangin is al sinds 1993 een intensief gebruiker van Linux. Hij kickt op het laten crashen van de Gnome Desktop: dat herinnert hem aan de wereld van Microsoft (grapje). Meer informatie over hem en zijn hobby's is te vinden op zijn website op http://thomas.mangin.free.fr.Vertaald naar het Nederlands door:
Egon Willighagen <egonw(at)sci.kun.nl>

Inhoud:

 

Hoe kan ik mijn harde schijf partitioneren?

[Illustration]

Kort:

Een harde schijf partitioneren is nog steeds moeilijk voor veel nieuwe Linux-gebruikers omdat het niet 'automatisch' wordt gedaan. Bovendien ligt het er aan hoe je tegen de kwestie aan kijkt; vraag een aantal mensen hoe een harde schijf het best kan worden ingedeeld en je krijgt evenzoveel verschillende antwoorden. In dit artikel wordt een van deze antwoorden gegeven.

Belangrijk is het om eerst te besluiten hoeveel ruimte u van uw Windows-partitie wilt gebruiken voor Linux. Dit is geheel aan u.

Dit artikel is vooral bedoeld voor thuisgebruikers en laat zien hoe ik het zelf heb aangepakt. Voor u is deze aanpak geschikt als u:

 1. ... niet zeker weet of u Linux wilt behouden (die mogelijkheid bestaat!)
 2. ... niet zeker weet hoeveel ruimte u echt nodig hebt (hetgeen normaal is bij een eerste installatie)
 3. ... uw eigen bestanden wilt backuppen (hetgeen *ZEER* verstandig is)
 4. ... uw distributie gemakkelijk wilt kunnen veranderen en upgraden
 5. ... gewiste persoonlijk bestanden (uit de directory /home) veilig wilt herstellen

Ik hoop dat dit document helpt. Maar wees u ervan bewust dat een groot deel van de schijfruimte 'onbruikbaar' kan worden als u niet goed partitioneert. 

Laten we beginnen

Voor alle duidelijkheid geef ik eerst mijn fdisk-rapport:

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 626 5028313+ b Win95 FAT32
/dev/hda2 627 926 2409750 83 Linux
/dev/hda3 927 942 128520 82 Linux swap
/dev/hda4 943 1024 658665 83 Linux

Oké, ik schaam me ervoor dat ik vier gigabytes in gebruik heb voor Windows 98, maar ik ben nu eenmaal gek op Baldur's Gate dat al 600 Mb nodig heeft. En daarbij komen nog al mijn gedeelde bestanden op deze partitie (afbeeldingen, video's, muziek, ...).

Zoals u kunt zien heb ik geen secundaire partities aangemaakt (ook wel uitgebreide - Engels: extended - partities genoemd). Op deze manier kan ik eenvoudig de grootte van partities wijzigen. Het nadeel hiervan is overigens weer dat het aantal partities dat ik kan maken beperkt is.

Helaas is dat aantal primaire partities erg laag. Er kunnen maar vier primaire partities gemaakt worden. Om dit lage aantal te omzeilen kan een uitgebreide partitie aangemaakt worden. Zo'n uitgebreide partitie kan het beste gezien worden als een partitie waarbinnen andere partities gemaakt kunnen worden. Het aantal van vier is in de beginperiode van de pc gekozen en leek toen meer dan genoeg. Linux houdt dit mechanisme aan om naast andere besturingssystemen op een harde schijf geïnstalleerd te kunnen zijn.

Dus wilt u een harde schijf opdelen in meer dan vier partities (letterlijk: delen), dan is het nodig een uitgebreide partitie te maken. Maar als u net zoals ik voldoende hebt aan vier, dan is het gebruik van een uitgebreide partitie niet nodig.

 

Een stapje verder

De volgorde van mijn partitie is:

 1. De Windows-partitie (5 GB)
 2. De Linux root-partitie (2,5 GB)
 3. De swap-partitie (120 MB)
 4. De /home-partitie (640 MB)

Zoals u ziet, is het de bedoeling een partitie van 640 MB te maken (/home) aan het eind van de harde schijf waarop gebruikers hun data kunnen zetten. Hierdoor is het mogelijk om een nieuw besturingssysteem te installeren zonder dat de persoonlijke bestanden in gevaar komen. Ik heb voor 640 MB gekozen omdat dit eenvoudig op een cd als backup bewaard kan worden. Als u alleen enkele 'AbiWord'-bestanden gaat bewaren, kan deze partitie veel kleiner zijn.

De root-gebruiker kan zijn directory /root eenvoudig linken naar /home/root zodat ook zijn bestanden bewaard worden. Ik raad u met klem aan een /home/backup-directory te maken, waarin u kopieën kunt opslaan van bestanden die u 'met de hand' moet aanpassen (uw fstab-, automount-bestanden enz.), zodat u die na veranderingen eenvoudig kunt herstellen.

Voor de swap-partitie kan ik u aanraden om bij thuisgebruik minimaal 92 MB als totaal voor zowel RAM als swap aan te houden; maak hiervan minimaal 128 MB als u afbeeldingen wilt gaan bewerken. Deze partitie is tussen de root-partitie en de /home-partitie geplaatst omdat dit voor een Big Foot-schijf snelheidswinst geeft. Merk op dat hoewel kernels met een nummer lager dan 2.2.x niet groter kunnen zijn dan 120 Mb, u wel meerdere swap-partities kunt aanmaken. Installeer ook als u meer dan 128 MB intern geheugen (RAM) hebt een swap-partitie; dit komt zowel de systeembeveiliging als de prestatie ten goede.

Als algemene regel geldt dat voor normaal gebruik 1 GB voldoende is voor de meeste Linux-installaties. Hiermee beschikt u over een ruime marge, zelfs als u veel softwarepakketten installeert. U kunt dit rustig verkleinen tot 500 MB als u van plan bent een kleine Linux-installatie te maken. Of vergroten als u veel ambities heeft.

En wees niet bang dat u telkens de /home-partitie moet mounten als u de computer heeft opgestart. Linux doet dit automatisch.

 

Gewiste bestanden herstellen

Een ander voordeel van de aparte /home-partitie is dat u eenvoudig gewiste bestanden kunt herstellen. (Dit is mij reeds overkomen!!)

Een manier om bestanden te herstellen (Engels: undelete) is:

 1. umount de /home-partitie (dit is niet verplicht maar wordt wel met klem aangeraden)
 2. Lees de linux undelete HOWTO
 3. Installeer de benodigde software (dit is veilig omdat het op een andere partitie gebeurt)
 4. Pas de HOWTO toe
Als uw root-partitie groot genoeg is (bijvoorbeeld 2 GB), kunt u ook daarop een kopie van de /home-partitie maken met het commando dd: dd if=/dev/hda? of=/tmp/partitie (vervang het vraagteken door het juiste nummer) zodat u de partitie kunt herstellen en doorzoeken op woorden.

 

Enkele afsluitende woorden

Mensen met zeer grote harde schijven (of een ouder BIOS) kunnen problemen hebben met het direct starten van Linux. Ikzelf heb geen problemen ondervonden met lilo (Redhat 6.0, Debian 2.1) bij het opstarten van mijn Linux-partitie vanuit de master boot sector. Mocht u hiermee problemen ondervinden, dan is er de mogelijkheid om Linux op te starten vanaf de Windows-partitie. De gemakkelijkste manier is dan een 'DOS config.sys-menu' aan te maken en daaraan een 'Linux Loader'-optie aan toe te voegen. Mogelijk is er een Linux FAQ die beschrijft hoe dit moet; ik zal er in dit artikel in ieder geval niet verder op ingaan.

 

Opmerking v.w.b. de Red Hat-distributie

De Red Hat-installatie geeft u de mogelijkheid om de partitionering uit te voeren met het traditionele fdisk of het grafische DiskDruid. Er is mij verteld dat deze laatste zonder duidelijke waarschuwing uw Windows-partitie wist, dus lees UITVOERIG de gebruikershandleiding als u dat programma wilt gebruiken... DiskDruid van Red Hat maakt ook automatisch een uitgebreide partitie aan waarop uw 'Linux native'-partities geïnstalleerd worden, zodat u meer dan vier partities kunt aanmaken.

 

Talkback voor dit artikel

Elk artikel heeft zijn eigen talkback pagina. Daar kan je commentaar geven of commentaar van anderen lezen:
 talkback pagina 

Site onderhouden door het LinuxFocus editors team
© Thomas Mangin, FDL
LinuxFocus.org

Klik hier om een fout te melden of commentaar te geven
Vertaling info:
en --> -- : Thomas Mangin <Thomas.Mangin(at)iname.com>
en --> nl: Egon Willighagen <egonw(at)sci.kun.nl>

2002-06-08, generated by lfparser version 2.28