[LinuxFocus-icon]
<--  | Home  | Map  | Index  | Zoek

Nieuws | Archieven | Links | Over LF
Dit document is beschikbaar in: English  Castellano  Deutsch  Francais  Nederlands  Russian  Turkce  

[auteur]
door Phil Ross
<phil /at/ ryoko.cis.pitt.edu>Vertaald naar het Nederlands door:
Christ Verschuuren <cjmversch(at)netscape(dot)net>

Inhoud:

 

Teksten maken met Gimp

[Illustratie]

Kort:

In deze aflevering van de GIMP serie bekijkt Phil hoe de Gimp omgaat met teksten. Terzelfdertijd behandelt het artikel van Juan Manuel Sepúlveda hetzefde onderwerp, maar dan in Photoshop.

_________________ _________________ _________________

 

Inleiding

Hallo, Gimp artiesten. Hier is het tweede Linux Focus artikel over het gebruik van GIMP. In deze aflevering concentreert Manuel zich op het gebruik van lagen in Photoshop om gave effecten met teksten te maken. Gelukkig is GIMP het laatste jaar ver doorontwikkeld en zijn de mogelijkheden om lagen te bewerken een van de sterke punten van het programma. En nu we het er toch over hebben, wil ik de kans om een goede site voor het vinden van recente versies van GIMP te promoten, niet voorbij laten gaan: http://freshmeat.net Iedere keer als er een nieuwe versie van GIMP, GTK of andere Linux software vrijgegeven wordt, neemt freshmeat deze onmiddelijk op. Het is een goed georganiseerde en vormgegeven site met een goede functionaliteit. Start je browser op en ga eens een kijkje nemen! Bij de vertaling naar het nederlands is gebruik gemaakt van een nederlandstalige versie van GIMP, v1.2.3.

 

GIMP en teksten

Zo, nu zonder verdere vertraging, laten we eens gaan kijken welke GIMP hulpmiddelen we kunnen gebruiken om de Photoshop hulpmiddelen in het artikel van Manuel te evenaren.

In ons laatste GIMP artikel hebben we geprobeerd bekend te raken met het Lagen, kanalen & paden dialoogvenster. Dit dialoogvenster gaan we gebruiken om de gewenste effecten te maken. De vorige keer hebben we al aangegeven hoe je het Lagen, kanalen & paden dialoogvenster kunt oproepen en wat de algemene opbouw van het venster is, maar we zullen dit nog kort herhalen om het geheugen nog even op te frissen.


OK, bovenaan hebben we het Afbeelding menu. In GIMP kun je, als je meer dan een afbeelding geopend hebt, vanuit dit menu kiezen welke afbeelding je met het Lagen, kanalen & paden dialoogvenster wilt bewerken. Daaronder hebben we twee tabbladen (drie in de nieuwste versies), het Lagen tabblad en het Kanalen tabblad. Het Kanalen tabblad maakt het mogelijk de verschillende kleurkanalen zichtbaar te maken en te bewerken, terwijl het Lagen tabblad datgene is wat we zullen gebruiken om de lagen van onze afbeelding te bewerken. Da's toch helder, nietwaar? We zullen het Kanalen tabblad in dit artikel niet meer noemen, omdat we het niet gaan gebruiken (Je wordt evenwel van harte uitgenodigd om er mee te experimenteren!!!)

Laten we nu eens naar het tabblad Lagen kijken. In het bovenste deel van het tabblad Lagen vinden we het Modus menu. Dit is een drop-down menu dat veel manieren biedt om een specifieke laag te bewerken. Je kunt een hoop plezier hebben als je hier mee experimenteert. De "Behoud transp." knop is om de transparantie te behouden als je een laag bewerkt. De schuifbalk Ondoorzichtigheid, hebben we in het voorgaande artikel (Artikel 34 Gebruik van Gimp) behandeld en bepaald de doorzichtigheid van de betreffende laag, met andere woorden het bepaald in welke mate de afbeelding transparant is. Zie het genoemde artikel voor een volledige uitleg. Daaronder vindt je welke lagen er zijn. Links daarvan vindt je iconen in de vorm van een oog. Hiermee kun je een laag verbergen en zichtbaar maken. Als het oog zichtbaar is, dan is de laag ook zichtbaar, zoniet dan is zij verborgen. Juist rechts van het oog, kan een icoon zichtbaar zijn in de vorm van kruis bestaande uit vier richtingpijlen. Deze staan standaard uit, maar door in de witte ruimte te klikken worden ze zichtbaar. Ze zijn er voor om de laag te besturen bij een verplaatsingsopdracht. weer rechts daarvan zie je een kleine afbeelding van de laag zelf. Je kunt deze gebruiken om een idee te krijgen hoe de laag zelf eruit ziet. Nog verder naar rechts staat de naam van de laag. Je kunt de naam wijzigen door dubbelklikken op de naam, waarna je deze kunt veranderen in een dialoogvenster. In het laatste artikel hebben we ook gesproken over het Lagen, kanalen & paden menu. Je kunt dit oproepen door met een rechtermuisklik op de naam van de laag.

Nu we een beetje bekend zijn met het dialoogvenster Lagen, kanalen & paden, gaan we spelen met enkele lagen. Open een nieuwe afbeelding met een witte achtergrond. Kies de kleur zwart en maak een willekeurige tekst. Open dan het dialoogvenster Lagen, kanalen & paden en klik rechts op de titel om het menu op te roepen. Kies "Laag dupliceren" uit het menu. Dit maakt enkel een nieuwe laag van de afbeelding die exact hetzelfde bevat als het orgineel. Nu zullen we gaan uitvinden wat het Modus menu voor ons kan doen. Klik op de bovenste laag in de lijst en ga naar het afbeeldingsvenster, gebruik het menu om de volgende opdracht te kiezen: Afbeelding -> Kleuren -> Inverteren. Dit zal alle kleuren in die laag omkeren. Nu hebben we twee lagen die precies tegenovergesteld aan elkaar zijn. Laten we de menu's gebruiken om de volgende opdracht te kiezen: Filters -> Vervagen -> Gaussiaans vervagen(IIR) en gebruik een waarde 3 of 4 voor de vervagingsradius.

We hebben nu twee lagen die tegenovergesteld zijn aan elkaar, een ervan is een beetje vervaagd, en gaan nu terug naar het dialoogvenster Lagen, kanalen & paden om een aantal modus instelling uit te proberen. Elke laag kan zijn eigen Modus instelling hebben en de modus instelling van de laag bepaald hoe deze wordt vermengd met de rest van de lagen die eronder liggen. De standaard instelling is NORMAAL waardoor de betreffende laag over de onderliggende lagen heen wordt gelegd. NORMAAL modus laat onderliggende lagen alleen doorschijnen waar de betreffende laag transparante pixels heeft (of wanneer de ondoorzichtigheidsfactor kleiner is dan 100%). We zullen nu de bovenste laag selecteren door erop te klikken, zodat we kunnen regelen hoe deze samenwerkt met de onderliggende laag.

Als je speelt met de verschillende instellingen van Modus in het menu, zul je zien hoe elke instelling van de Modus de wijze waarop deze zich mengt met de onderliggende lagen. Ik zal hier niet uitleggen wat elk van de Modus instellingen doet, omdat dat veel te lang gaat duren. Kennis van kleurentheorieën kan je hier verder helpen. Hier zijn enkele voorbeelden van Modus-instellingen:

Som:
Enkel donkerder maken:
verschil:
Enkel lichter maken:
Vermenigvuldigen:
Aftrekken:

Enkele van de resultaten lijken op het eerste gezicht hetzelfde, maar als je nauwkeurig kijkt ontdek je dat ze allen verschillen. In Manuel's artikel noemt hij Photoshop's Soft Light bewerking. De "Enkel lichter maken" instelling in GIMP is hier nagenoeg gelijk aan. Als je de "Enkel lichter maken" instelling kiest krijg je een resultaat dat veel lijkt op het verzachte zwart en wit Linux Focus logo in het artikel van Manuel.

We kunnen het gelige kleureffect met een paar stappen toevoegen. Ga naar het Lagen, kanalen & Paden dialoogvenster, activeer de laag met de zwarte tekst op een witte achtergrond. Klik rechts op de titel om het menu op te roepen en kies "Laag dupliceren" om een kopie van de laag te maken. Activeer deze kopie laag en gebruik de opdracht "Stapel" -> "Verhogen" om de laag naar de bovenste positie te brengen.


Nu we een laag hebben om kleur aan toe te voegen, gaan we terug naar de afbeelding en kiezen "Selecteren" -> "Op Kleur" om het dialoogvenster "Door kleurselectie" tevoorschijn te halen. Selecteer de optie "Vervangen" en beweeg de schuifbalk "Drempel vaagheid" naar een waarde van 175.0 of zoiets. Klik nu in het venster op een van de letters. Het venster kan geheel zwart zijn, maar als je er binnen klikt zullen de letters verschijnen. Je klikt dan op een van de letters, waarmee je alle pixels in het venster selecteert, die eenzelfde kleurcode hebben als de pixel waarop je hebt geklikt. Doordat we de drempelwaarde van de schuifbalk "Drempel vaagheid" hebben verhoogd, worden kleuren die in de buurt liggen ook geselecteerd. Het gevolg is dat we alle letters kunnen selecteren.


We hebben een gebied van de laag geselecteerd, zodat we nu kleur kunnen toevoegen. Ga naar de gereedschapskist en gebruik het palet om een geelachtige kleur te kiezen. Neem het verfblik uit de gereedschapskist en ga naar het afbeeldings- venster, klik op een willekeurige plaats in het venster. Het geselecteerde gebied, dat alleen zou moeten bestaan uit de letters van de tekst, moet dan geel kleuren. Als dat niet gebeurt, heb je waarschijnlijk iets verkeerd gedaan zoals de verkeerde laag geselecteerd in het venster Lagen, kanalen & paden. Zorg ervoor dat de bovenste laag is geselecteerd...dit kan lastig zijn!

Nadat we deze laag hebben voorzien van geelgekleurde tekst, gaan we terug naar het dialoogvenster Lagen, kanalen & paden en kiezen de "Vermenigvuldig" Modus voor de laag met de gele tekst. Als alle lagen zichtbaar zijn, moet in het afbeeldingsvenster onze tekst zichtbaar zijn, gelig in het midden en met zachte donkere rand. We kunnen nu naar het Lagen, kanalen & paden dialoogvenster gaan, het menu oproepen vanuit een van de lagen en kiezen voor "Zichtbare lagen samenvoegen". Dit combineert alle lagen tot een laag en stelt de Modus van de nieuwe laag in op NORMAAL. Als je van de witte achtergrond af wilt en deze transparant wil maken, gebruik dan "Selecteren" -> "Op Kleur" om de tekst opnieuw te selecteren, klik op "Inverteren" en kies dan "Bewerken->Wissen" om het geselecteerde gebied leeg te maken. Je houdt dan de tekst en een transparante achtergrond over.

Voor een bijzonder leuk effect, kun je in plaats van een top laag met een vulkleur, een textuur gebruiken. Ik heb het als volgt gedaan. Ik gebruikte drie lagen in bovenstaande voorbeeld. De onderste had een witte achtergrond met zwarte tekst. De middelste had een zwarte achtergrond met witte tekst, en was lichtjes vervaagd. De bovenste laag had een witte achtergrond en tekst in gele letters. Ik selecteerde de bovenste laag en kopieerde deze. Ik selecteerde de bovenste kopie en koos "Filters->Renderen->Wolken->Plasma uit het menu van het afbeeldingsvenster en gebruikte een turbulentie 2. Dit renderd een textuur in het bovenste duplicaat. Daarna selecteerde ik de laag met de witte achtergrond en de gele tekst en selecteerde daarin het gehele venster en gebruikte het verfblik om de gehele laag van een stevige gele kleur te voorzien. Uit het afbeeldingsvenster menu koos ik "Filters->Projecteren->BumpMappen om het venster "Bumpprojectie" op te roepen. Ik koos de gerenderde plasma laag, en varieerde de overige instellingen tot de textuur tot mijn zin was en drukte tot slot op OK. Dit veranderde mijn gesloten gele kleur in een gele textuur. Ik ging toen naar het dialoogvenster "Layers, kanalen & pagen, klikte rechts op de plasma laag en verwijderde deze laag omdat die niet meer nodig was. Toen heb ik met de rechtermuisknop de laag met de gele tekst geklikt en koos voor "Laagmasker toevoegen". In de opties voor "Laagmasker toevoegen" heb ik de standaard waarde op Wit (volledig ondoorzichtig) laten staan. Ik heb de laag met zwarte achtergrond en de witte tekst geselecteerd. In het afbeeldingsvenster koos ik de opdracht "Bewerken->Kopiëren", activeerde de laag met de gele tekst en het masker en koos "Bewerken->Plakken in het afbeeldingsvenster. Vervolgens koos ik de opdracht "Lagen->Verankeren" om de gekopieerde laag in het laagmasker te plaatsen. Ik heb de laag met de gele tekst weer geselecteerd en koos "Laagmasker toepassen" uit het dialoogvenster Lagen, kanalen & paden om de laag toe te passen, waardoor alles werd afgedekt met uitzondering van de tekst met de textuur. Alles wat nog resteerd was om de lagen samen te voegen met "Zichtbare lagen samenvoegen" in het Lagen, kanalen & paden venster. Dit lijkt veel werk, maar het wordt eenvoudig als je vaak genoeg oefent!

We kunnen een paar GIMP hulpmiddelen gebruiken om een zelfde oplichtend effect te krijgen als Manuel bereikte volgens een nagenoeg dezelfde methode. We gebruiken "Selecteren->Op kleur" met een hoge vaagheid drempel om de hele achtergrond te selecteren (inclusief het deel in letters als P en O), gebruik daarna "Selecteren->Krimpen om het geselecteerde gebied los te maken van de tekst. Ik gebruik een krimpwaarde van maar 2 pixels, om de afstand niet te groot te maken. Gebruik vervolgens "Selecteren->Uitdijen om het geselecteerde gebied glad te maken (Ik gebruikte een straal waarde van 5). Kies daarna een roodachtige kleur uit het palet en het verfblik uit de gereedschapkist. Klik in het afbeeldingsvenster en het hele geselecteerde gebied wordt rood geverfd met deze kleur. Daarna willen we het gebied weer krimpen en laten uitdijen. We gebruiken opnieuw dezelfde waarden voor krimpen en uitdijen als hiervoor. De waarden moeten waarschijnlijk anders zijn, afhankelijk van de dikte van de letters en je persoonlijke voorkeuren. Het is een goed idee om een hoge waarde voor "Ongedaan maken" in te stellen, zodat je door deze stappen kunt lopen, het eindresultaat kunt beoordelen en met Ongedaan maken terug kunt gaan naar het begin als het resultaat je niet bevalt. Het aantal bewerkingen dat ongedaan gemaakt kan worden, kun je instellen in het menu "Bestand" van de gereedschapskist en dan "Voorkeuren", klik op het tabblad "Omgeving".

Tot slot gebruik je Bewerken->Wissen om al het overbodige rood in de achtergrond te verwijderen. Er blijft dan een egale oplichtende rand achter rond te tekst...maar er is nog een ding te doen. Helaas, blijft er aan de rand van het afbeeldings-venster door het krimpen ook een rode waas achter. Deze zullen we ook moeten verwijderen. Hopelijk heb je genoeg geleerd om dat met succes voor elkaar te krijgen!  

Aanvullende informatie

Site onderhouden door het LinuxFocus editors team
© Phil Ross, FDL
http://www.LinuxFocus.org
Vertaling info:
en --> -- : Phil Ross <phil /at/ ryoko.cis.pitt.edu>
en --> nl: Christ Verschuuren <cjmversch(at)netscape(dot)net>

2005-08-03, generated by lfparser version 2.52