[LinuxFocus-icon]
Home  |  Map  |  Index  |  Zoek

Nieuws | Archieven | Links | Over LF
convert to palmConvert to GutenPalm
or to PalmDoc

Welkom bij LinuxFocus juli/augustus 2003


[lf dolfijnen]
De principes achter Linux gaan over het delen van kennis en over de vrijheid om broncede te bekijken, ervan te leren en ze te veranderen; de vrijheid om met het systeem te doen wat je wilt...

Op dit moment betreden echter meer en meer mensen de Linux-markt zonder goede manieren of moraal en zonder respect voor de filosofie achter Linux. Poen pakken is voor hen de boodschap.

Zijn de gouden tijden voorbij, toen programmeurs glimlachend hun code schreven en bijeenkwamen op kleine conferenties - zijn er nu enkel nog de mannen in maatpak die er niks beters op vinden dan over Linux te ruziën in de rechtszaal?

De wereld verandert voortdurend, en Linux ook. In goede of slechte zin, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar zolang er mensen zijn die met de juiste instelling proberen om van Linux hun ideale besturingssysteem te maken, vertrouw ik erop dat de 'originale geest' er nog steeds zal zijn wanneer er van de heren in maatpak al lang geen sprake meer is.

-- Katja Socher --De Artikelen

Vertaald

Onvertaald

Articles at Linux Gazette

De LinuxFocus Tip

4 plaatjes in 1 Als je een digitale camera hebt, heb je waarschijnlijk ooit al wel eens 50 of meer plaatjes op fotopapier willen zetten. Dat doe je best niet met 1 afbeelding per blad, maar wel met 2 of 4 per A4. Om dit met de hand (bv. in Gimp) te regelen, ben je een hele tijd bezig. ImageMagick (www.imagemagick.org) met zijn "montage" commando kan dit automatisch voor je doen:


montage -quality 95 -borderwidth 10 -bordercolor white -tile 2x2 -geometry 1600x1200 -page A4 image1.jpg image2.jpg image3.jpg image4.jpg result.jpg

Nu hoef je enkel result.jpg nog af te printen. ImageMagick kan ook rechtstreeks postscript genereren, maar de kwaliteit daarvan is niet zo goed als die van de Gimp. Daarom kan je beter result.jpg openen in Gimp, en hem van daar afdrukken.

Hier is een perl script genaamd combine4images (download: combine4images.txt) die een directory doorzoekt en honderden afbeeldingen per 4 op een blad zet, in landschap- of portretformaat.

[Opmerking: voor het geval er iets verandert aan ImageMagick: Dit werd getest met ImageMagick versie 5.4.3]

Veel print-plezier.


© 2003 LinuxFocus
Ga naar de LinuxFocus Contact Personen Pagina