Home Map Index Search News Archives Links About LF
[Top Bar]
[Bottom Bar]

Ocak 1999: Linux Tabanlı Robotikler

Çeviri: Ceyhun Elmas

Başyazı:

Ismael Ripoll

Başlarken, ben LinuxFocus'a katıldım bundan sözetmek istiyorum çünkü İspanyolca konuşanların ücretsiz GNU/Linux dergisine gereksinimleri olduklarını düşündüm. O günlerde LF'e gelen tüm yazıların aslının İngilizce'de hazırlanmış olmakta ve birçok kişi tarafından İspanyolca'ya çevrilmesi gerekmekteydi. İspanyol ve Latin Amerika halklarından böyle büyük bir ilginin geleceğini sezmek kolay değildi. Başarı çok sayıda işbirlikçimiz (bu anda 90'dan çok), büyük sayıda okuyucu ve teknik basındaki tanınmışlığımızla gündeme getirildi.

LinuxFocus'a başlamadan önce LuCAS (Linux in CAStilian) ya da SLUG (İspanyol Linux Kullanıcı Grubu) gibi oluşumların zaten İspanyolca kaynakyazıları oluşturuluyordu. Tüm bunlardaki amaç ki hala da öyledir LDP (Linux Kaynakyazılandırım Projesi) tarafından oluşturulan kaynakyazıların İspanyolca'ya çevrilmesiydi. Amacımız benzer bir anlayışla GNU/Linux ile ilgili İspanyolca kaynakyazılar oluşturmak fakat bunu yaparken de eğitsel bir bakış açısı getirmekti. Yazıların sadece teknik bilgiler ile sınırlı kalmamasının önemli olduğunu düşünüyoruz fakat zaten sunulan bilgi de bu yoldadır.

LinuxFocus, yapısındaki tüm çalışanlara daha keyifli daha zevkli bir uğraş durumuna geldi bu da zaten yeni uzmanlık alanları açılmasının yoludur. Yazarlar, çevirmenler ve inceleyiciler daima zindeler ve kendi uzmanlık alanlarını, bilgilerini gösteriyorlar. Bilginin bu şekli, gereksinim ne ise en iyi şekilde karşılama biçiminde kendisini göstermektedir.

LinuxFocus, bilgili ve bilgisini diğer bilgili insanlarla paylaşmayı isteyen ve Linux'un harika dünyasında bilinenlerden daha fazlasını öğrenmek, varolan bilgileri geliştirmek isteyen insanların birleştiği bir kavşak haline gelmiş durumdadır.

Yuvana hoşgeldin

Esperanza Sepulveda, uzun zaman önce LF ailesine katılmıştı. Kendisi ustalığını sadece dergiye sağladığı yüksek kalitedeki resimlerde kullanmayacaktı fakat zaten bu resimler yöreyeçekim büyüklüğüne getirilmek durumundaydı.

Kendisi bir grafik tasarımcısı ve Facultad de Bellas Artes de Madrid'de sanat eğitimi almış. Yine aynı okula doktora öğrencisi olarak devam ediyor ve parmaksayısal (digital) medya va sanat konusunda bir araştırma projesinde görevli bulunuyor. Çalışmaları grafik tasarımı içeren kurumlara yönelik ve parmaksayısal (digital) düzeltme ve tasarım konusunda deneyimli. İnternet üzerindeki iletişimli medya ilgisini çekiyor ve bu da kendisinin LinuxFocus ile birlikte olmasına neden oluyor.


İçerik

Donanım Gözdengeçirimi

 • Linux Tabanlı Özyolgösterimli Bir Taşıt Yazarlar: Vicente Egea, Jorge Garrido, Roberto Guzmán, Ranko Zotovic
  Çeviri: Evren Ergin

  Mobil robotikleri alanında geçtiğimiz bir kaç sene içerisinde inanılmaz bir bilgi birikimi elde edinildi. Robotik, Mechatronics ve Yapay Zeka konularında çalışan bir çok birim çalışmalarını özerk (autonomous) taşıtların üzerinde yoğunlaştırdı. Bunların kullanımı, şimdiye kadar, R & D'deki yüksek maliyet nedeniyle uzay ve havacılık ile askeri ve nükleer güç konularıyla sınırlıydı. Bununla birlikte, gelişimin bu andaki gidişi, tarım, endüstri, hizmet, ilaç ve diğerleri gibi tecimsel (ticari) alanların devreye sokulmasını gündeme getiriyor. Bu sektör büyüme için büyük potansiyelle stratejik bir yapıya sahip bulunmaktadİr.
 • Happy Hacking Klavye Yazar: Miguel Angel Sepulveda
  Çeviri: Ayşen Büyükakın
  Happy Hacking, PFU American Inc. tarafından üretilen bir klavye olup gözdengeçirim için LinuxFocus'a sunulmuştur. Burada, bu sağlam ve çok yölü klavye üzerindeki izlenimlerimiz sunulmaktadır.
 • Bir RAID Sistemin Kurulumu ve Biçimlendirimi Yazar: Antonio Castro
  Çeviri: Ayşen Büyükakın
  RAID(Ucuz Aşırıyinelemeli Tekerler Dizisi, İngilizcesi: Redundant Array of Inexpensive Disks), birçok sürücünün, çeşitli sürücülerin paralel çalışmasıyla, tek bir sanal sürücü gibi algılanmasını sağlayan sistemler bütününü içerir. Böylece elde olmayan göçmelerde depolanan bilgilerin bellekte korumaya alınma başarım (performance) düzeyini arttırmak mümkün olur.

UNIX Temelleri

 • Dosya Erişim İzinleri Yazar: Guido Socher
  Çeviri: Azime Öztürk
  Bu yazı iki kısım içeriyor: Birinci kısım (Temel dosya giriş izinleri), Unix altında dosya giriş izinlerinin nasıl yapıldığına kısaca değiniyor. İkinci kısım (T-bit, SUID and SGID), Linux'da temel "oku-yaz-çalıştır" bayraklarının (flag) ötesinde daha ayrıntılı bilgi içeriyor.

Geliştirim

 • Java. Bölüm II Yazar: Jose Fernandez
  Çeviri: Kadriye Öztürk
  Bu Java serisinin ikinci yazısıdır. Yazar veri çeşitleri, değişkenler, kontrol deyimleri ve benzer konularla ilgili çalışmaları sürdürüyor. Yazı, sınıflar gibi çok önemli bir konuya yol gösterici olacak

Yazılım Gözdengeçirimi

 • Görsel Sanalortamdan Veritabanına PG2CGI Girişi Yazar: Luis Colorado
  Çeviri: Görkem Şevik
  PG2CGI veriyapıları ve cgi yazımları (script) arasında arayüz görevi gören bir programdİr. Yazar yazısında programların nasıl tasarlandığı ve nasıl çalışacağı konularında açıklamalar vermektedir. Bilgi sistemleri kullanıcıları ve görsel sanalyöre yönetmenleri için çok ilginç bir yazı.
Bu sanalyörenin bakımı Miguel Angel Sepulveda tarafından yapılmaktadır
© 1999 LinuxFocus