[LinuxFocus-icon]
Home  |  Map  |  Index  |  Zoek

Nieuws | Archieven | Links | Over LF  
convert to palmConvert to GutenPalm
or to PalmDoc

Welkom bij LinuxFocus' September/Oktober 2001 nummer

[Online Free Speech] Democratie, het volk aan de macht? Dat was althans de oorspronkelijke betekenis van het Griekse woord, maar waar staan we vandaag? Over de USA kunnen we zeggen dat democratie er meer te maken heeft met het grote geld. Het "recht" om winst te maken wordt er steeds belangrijker dan de vrijheid om ideeën en informatie uit te wisselen. Dmitry Sklyarov kijkt aan tegen strengere straffen dan die voor gewapende overvallers en kinderverkrachters. Wat hij gedaan heeft? Hij schreef een stuk software dat mogelijk nadelig kan zijn voor de winst van Adobe en andere bedrijven. Wat hij deed is nog steeds legaal in de meeste landen en was dat ook vorig jaar nog in de US.
Het maakt het mogelijk om met E-books te doen wat je al zo lang kan met gewone boeken in de lokale copy-shop: pagina's kopiëren.

Grote bedrijven slagen erin wetten erdoor te drukken die mogelijk zeer schadelijk kunnen zijn voor de vrijheid van de meeste mensen. Wetten die, aan de andere kant, bepaalde individuen toelaten om monsterlijke winsten op te strijken.

Nog maar een paar eeuwen geleden leden de mensen, de wetenschap en de samenleving in het algemeen onder de macht van een paar monarchieën en dictators waartegen ze niks konden beginnen. Gaan we nu terug die kant op?

Hoe is het mogelijk dat men wetten goedkeurt die het recht beperken op digital vrije meningsuiting?

Doe iets, het wordt tijd om iedereen te waarschuwen voor de schade die dit alles kan toebrengen aan de samenleving en iedereens vriheid. Waarschijnlijk zal jij geen geld verdienen aan stengere patent- en copyright wetten.De Artikelen

Vertaald

Onvertaald

Artikelen in de Linux Gazette

De LinuxFocus Tip

Hoe kopieer je een hele 'tree' van bestanden en mappen?
Je kan natuurlijk een bestands-beheerder gebruiken (zoals bv. mc, ...) maar het kan ook met de volgende commando's. Ze kopiëren allemaal de huidige directory ("."), mét zijn subdirectories, naar een doel-directory:

Alle bovenstaande commando's "proberen" om bestandspermissies en -eigendom te behouden waar mogelijk. Enkel root kan "perfecte" kopies maken van directory-trees met bestanden van verschillende personen.© 2001 LinuxFocus
Ga naar de LinuxFocus Contact Personen Pagina