MagicPoint

ArticleCategory:

Applications

AuthorImage:

[Charles Vidal]

TranslationInfo:

Original in fr Charles VIDAL

fr to en Charles VIDAL

en to nl Guus Snijders

AboutTheAuthor:

President van een gastronomische lug in Parijs, houdt van de GNU filosofie en Open Source, omdat beide hem in staat stellen om kennis te delen. Zou graag tijd vinden om Saxofoon te spelen.

Abstract:

Dit artikel beschrijft de mogelijkheden van de vrije software MagicPoint, een van de weinige vrije presentatie programma's voor X-Window. De presentatie wordt beschreven met een eenvoudige, doch krachtige taal.

ArticleIllustration:

logo van magic point

ArticleBody:

Introductie

Presentatie software werd een paar jaar geleden populair en is nu standaard onderdeel van de office software programma's. Daarvoor werd, om een presentatie met behulp van vrije software te maken, gebruik gemaakt van slides (met latex Slitex). Maar met de retroprojectie van het computer scherm, nam de presentatie een andere dimensie, en zag de presentatie er beter uit. MagicPoint is een presentatie programma dat werkt met ieder X11/Unix systeem.

Het is afkomstig uit de BSD wereld en wordt ontwikkeld door een Japans team. Een MagicPoint presentatie wordt gemaakt met behulp van een tekst bestand. De syntax hiervan zullen we later bekijken.

De library (bibliotheek) FreeType kan gebruikt worden voor betere font rendering, maar hier moet men wel voorzichtig mee zijn omdat Apple een patent heeft op de true type lettertypen.

Voorbeeld afbeeldingen, gegenereerd met MagicPoint.

Functies

De display is full screen en je kunt tekst weergeven:
 1. in veel verschillende fonts met verschillende groottes of kleuren,
 2. met speciale uitlijning,
 3. met een variabele uitlijning,
 4. met gebruik van lijsten
 5. en afbeeldingen
 6. als het resultaat van een extern proces (tekst en afbeeldingen)
 7. voor speciale effecten voor de tekst.
Dit alles kan naar wens worden aangepast.
De resulterende output kan worden weergegeven op een scherm, of worden opgeslagen in HTML, latex of postscript bestanden.

Syntax en voorbeelden

Het karakter % is een speciaal karakter van de taal. Deze komt aan het begin van regels om MagicPoint te vertellen dat deze regels commando's van de taal bevatten. Als er meerder commando's volgen na de %, dienen deze door komma's gescheiden te worden. Als een regel niet begint met een %, zal deze worden beschouwd als de presentatie tekst.

%%
betekend dat de rest van de regel commentaar bevat.

Meestal begint een MagicPoint document met:
%include "default.mgp"
%page
Het commando include neemt een bestand op (bijvoorbeeld default.mgp). Het commando page begint een nieuwe pagina. De volgende regel geeft de titel van de slide (dia?) en slaat een lege regel over.

Commandos
%pagebegint een nieuwe pagina.
%size size zet de grootte van fonts.
%fore "color" kleur van de voorgrond
%back "color" achtergrondkleur.
%left Links uitvullen.
%leftfill Links uitvullen, lange regels afbreken.
%center centreren
%right Rechts uitvullen.
%cont Weergeven zonder regel afbraak
%pause Stop weergave tot de 'volgende' toets of knop wordt ingedrukt .
Laten we eens kijken naar een kort voorbeeld van de commando's die we zojuist hebben geleerd:

%include "default.mgp"
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%page
%fore "red", size 6
%center
Magicpoint
Dit wordt gecentreerd
%left
Dit wordt links uitgevuld
%right
en dit wordt rechts uitgevuld
Tekst kan worden weergegeven met ieder grootte of kleur.
%CENTER
%SIZE 10,FORE "orange"
Orange size 10
%SIZE 7,FORE "gray"
Grey size 7
%SIZE 5,FORE "blue"
Blue size 5
%SIZE 4,FORE "yellow"
Yellow size 4
%SIZE 3,FORE "green"
Green size 3
%SIZE 2,FORE "red"
Red size 2
%SIZE 1,FORE "pink"
Pink size 1

Dit levert op:


Een druk op de Ctrl toets levert een kleine balk met het aantal pagina's, en je kunt naar een pagina gaan door op het nummer te klikken.

Inspringen

Als MagicPoint een tab in de presentatie tekst tegenkomt, wordt deze op een speciale manier weergeven:
indentation
De mate van inspringen kan geconigureerd worden met het commando tab

voorbeeld : %tab 1 size 5, vgap 40, prefix " ", icon box "green" 50

Deze symbolen zijn beschikbaar:


Iets aardigs op de achtergrond

Magicpoint kan veel verschillende achtergronden weergeven, met het commando bgrad. bgrad creëert kleur gradaties.
Twee voorbeelden:
Example 1 Example 2
Dit commando kent veel argumenten:
 1. 0 :Boven tot Onder
 2. 90 :Links naar Rechts
 3. 180 :ondersteboven
 4. 270 :van Rechts naar Links
standaard 0 negatieve waarde betekend "non-lineare rotatie"

Je kunt een afbeelding op de achtergrond weergeven met het commando bimage. De syntax hiervan is:

%bimage "afbeeldingsbestand" [ <schermgrootte> ]
Specificeerd de naam van een achtergrond beeld bestand

<screensize> :: auto resizing. geeft de origile scherm grootte op met BREEDTExHOOGTE. Tenzij de schermgrootte gelijk is aan de grootte van het fysieke scherm, wordt de zoom faktor automagisch berekend.

Waarbij de schermgroote wordt aangeduid met BREEDTExHOOGTE.
voorbeeld:

%page
%nodefault
%size 7, font "thick", fore "gold", bimage "bg-black-brilliant.jpg" 1024x768
%center, size 4

%size 7
Test met een afbeelding op de achtergrond
%cont, size 7

%right
%size 4
Linux Focus.

Speciale Effecten :

Magicpoint staat een paar animaties met de tekst toe. Effecten zijn beperkt tot een tekst of een afbeelding die van rechts naar links of van links naar rechts beweegt.

Een programma starten tijdens de presentatie

Magic Point kan ook het resultaat van een shell commando weergeven, bijvoorbeeld de versie van je Linux kernel. Om dit te doen, kun je de volgende syntax gebruiken:

%filter "commando"
tekst om naar de standaard invoer (STDIN) van het commando te pipen
....
%endfilter
Om de versie van je Linux kernel weer te geven, kun gebruik maken van:
%filter "cat /proc/version"
%endfilter
Om de syntax beter te gegrijpen, probeer:
%filter "rev"
Dit is een test
%endfilter
Dit zal de volgende string weergeven:
tset nee si tiD

Maar Magicpoint kan ook een grafisch programma weergeven in zijn venster, met behulp van het system commando:
voorbeeld
%system "xeyes -geometry %50x20+25+60"

Alle documentatie over de syntax is te vinden in een bestand genaamd SYNTAX in de magicpoint tarbal.

mpg's Argumenten :

-b color specificeert de achtergrond kleur
-d Demo mode - ga door met de presentatie
-g geometry Zet window geometry
-h Geeft deze help tekst weer
-n Schakel toets invoer van tty uit
-o 'Luister' niet naar de window manager
-p page Begin op de specified page
-q Geen bliep bij fouten
-t timeslot Schakel presentatie timer in
-v Geef versie nummer en sluit af
-w dir Specificeer een werk directory
-x engine Schakel aangegeven rendering engine uit
-B Negeer achtergrond afbeelding
-C Gebruik eigen kleurkaart
-D Genereer html pagina's voor de presentatie
-F mode,effect,waarde Gebruik caches
-G Pagina hulp is aan
-O Gehoorzaam de window manager
-Q quality Zet achtergrond afbeelding kwaliteit(0-100)
-R Gebruik geen automatisch herladen
-S Negeer aanwijzingen die processen forken
-T timestampfile Update timestampbestand bij verversen van pagina
-V Wees uitgebreid (berichten)
-X gsdevice ghostscript device om te gebruiken

Het MagicPoint .mpg bestand gebruiken

Als je je presentatie op het Internet wilt plaatsen, heb je geluk dat de auteurs van MagicPoint het goede idee hebben gehad om de dingen makkelijk te maken:
mpg -D uitvoer_directory mgp -D de directory waar de html en afbeeldingen zullen worden geplaatst.
Je dient wel xwintoppm te installeren, deze is te vinden in de contrib directory van de tarball. Plaats deze in je PATH (als je een make install doet, zal deze in je PATH geplaatst worden).

Het programma zal ieder scherm weergeven en vervolgens in bestanden dumpen en de html pagina's genereren. Er bestaan een paar conversie programma's die het mgp formaat kunnen converteren naar andere formaten, zoals bijvoorbeeld Postscript (mgp2ps), zodat je de presentatie op papier kunt uitdelen aan het publiek. Voorbeeld van afbeeldingen gegenereerd door Magicpoint in html. .

In de directoy contrib, zijn ook een paar perl programma's te vinden:
 1. mgp2html.pl
 2. mgp2latex.pl

Links:

Compileren:

Je kunt MagicPoint compileren met behulp van de volgende stappen:
 1. ./configure -help (lees en kies je configuratie)
 2. ./configure
 3. xmkmf
 4. make Makefiles
 5. make
 6. make install (hiervoor moet je root zijn)