Hoe je CD-ROM te gebruiken onder Linux.

ArticleCategory:

System Administration

AuthorImage:

[Foto van de Auteur]

TranslationInfo:

original in en Yao Feng 

en to nl Tom Uijldert

AboutTheAuthor:

Hij is een Linux-fan, naast zijn werk bij het netwerkcentrum op een campus. Hobby's: zendamateur, zwemmen. Was een jaar lang Linux gebruiker en nog eens een jaar lang Linux/Unix systeembeheerder. Is daarbij afgestudeerd op incassosystemen op een op Linux draaiende proxy server.

Abstract:

Dit artikel geeft een korte maar bruikbare instructie over hoe je CD-ROM te gebruiken onder Linux. Het beschrijft waar de aansturing van de Cd-speler is te vinden, hoe een mount uit te voeren (beschikbaar maken onder Linux) op die CD-ROM, hoe de inhoud te lezen, een umount uit te voeren en verdere tips bij problemen.

ArticleIllustration:

[Illustratie]

ArticleBody:

 

De naam van je Cd-speler vinden

Je hebt je Linux-doos aan het werk, nu wil je bestanden van een CD kopiëren naar je harde schijf.
Controleer of de Cd-speler is herkend door de Linux-kernel middels het commando dmesg.
Als je een ATAPI CD-ROM, aangesloten via IDE, hebt dan zou het er als volgt uit kunnen zien:

$ dmesg |more
.
.
.
hda: QUANTUM FIREBALL CR8.4A, ATA DISK drive
hdc: CD-ROM CDU701, ATAPI CDROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: QUANTUM FIREBALL CR8.4A, 8063MB w/418kB Cache, CHS=16383/16/63, (U)DMA
hdc: ATAPI 14X CD-ROM drive, 128kB Cache
Uniform CDROM driver Revision: 2.55
.
.
.


Als je een SCSI CD-ROM hebt dan lijkt het op het volgende:
$ dmesg |more
.
.
.
Detected SCSI removable disk sdc at scsi0, channel 0, id 5, lun 0
Vendor: PLEXTOR Model: CD-ROM PX-12TS Rev: 1.03
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
Detected scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 6, lun 0
scsi : detected 1 SCSI cdrom 3 SCSI disks total.
.
.

De regel 'hdc: CD-ROM CDU701, ATAPI CDROM drive' zegt ons dat je een IDE/ATAPI CD-ROM aan je computer hebt. Linux geeft het de naam hdc voor later gebruik. De device-naam is afhankelijk van het type hardware. Het is hdc voor het eerste geval en sdc voor een SCSI speler.

Een mount (beschikbaar maken) van je CD-ROM

Normaal gesproken moet je dit als beheerder (root) doen maar in de paragraaf over een mount als normale gebruiker zullen we zien hoe dit door iedereen kan worden gedaan (Het is in het algemeen aan te raden om zo weinig mogelijk te doen in de hoedanigheid van de root-gebruiker). Een mount is nodig voordat je de inhoud van een CD kan bekijken. Doe een CD in de speler, verzeker je ervan dat de directory /cdrom bestaat en geef het volgende commando:
#mount /dev/hdc -t iso9660 -r /cdrom
In het geval van een SCSI cdrom:
#mount /dev/sdc0 -t iso9660 -r /cdrom
De naam van het device is degene die je gezien hebt in de uitvoer van het commando dmesg.

Toegang tot de CD

Na de mount kun je controleren, door middel van het disk free commando (df), of de CD bereikbaar is onder de /cdrom directory:
$ df
Filesystem     1024-blocks 
Used Available Capacity Mounted on
/dev/sda1  2974519  1516768  1303931  54%  / 
/dev/sda3  2686158  2378788  153548  94%  /home
 /dev/hdc   603646   603646    0   100% /cdrom

De CD kan nu worden benaderd als een normale directory onder /cdrom .

Een unmount van je CD-ROM

Nadat het werk is gedaan wil je de CD eruit halen. Je merkt echter dat het eject-knopje niet werkt. De Cd-speler zit op slot. Er moet eerst een umount (inderdaad, zonder de n ) worden gegeven. Probeer het commando uit als gebruiker root:
#umount /cdrom
Of je kan intikken:
#umount /dev/hdc
In het geval van een SCSI CD wordt dit:
#umount /dev/sdc0

Hierna kun je de CD eruitnemen met behulp van de eject knop. Je kan ook het programma eject draaien, wat de CD-ROM voor je opent.  

Mount en unmount als gewone gebruiker

Ingelogd als beheerder (root) kan je alles doen. Maar dus ook per ongeluk meer dan je verwacht. Het is daarom beter om de speler ook toegankelijk te maken voor gewone gebruikers. Om deze toegang te geven moet je eerst als beheerder inloggen en de volgende dingen doen:
 1. Verander de rechten op de directory /cdrom. Hij moet schrijfbaar zijn voor world (iedereen dus).
 2. Doe dezelfde verandering voor het device. Schrijfbaar voor world.
 3. Pas het bestand fstab aan.
Om de directory schrijfbaar te maken voor world typ je in (enkel wanneer het device niet gemount is):
#chmod 777 /cdrom

Idem voor het device. Tik in (gebruik de naam zoals gevonden in de eerste paragraaf):
voor ATAPI:
#chmod 666 /dev/hdc
Voor SCSI:
#chmod 666 /dev/scd0

Nu moet /etc/fstab nog worden gewijzigd, waarmee de rechten aan iedereen worden gegeven om een mount te doen van de CD-ROM. Hiervoor moet de volgende regel toe worden gevoegd:
/dev/hdc /cdrom   iso9660 ro,noauto,user 0 0
In het geval van de SCSI cdrom wordt het:
/dev/sdc0 /cdrom   iso9660 ro,noauto,user 0 0
Let op dat een dergelijke regel voor /dev/hdc (of /dev/sdc) al aanwezig kan zijn. Dan moet je de bestaande regel aanpassen en niet een nieuwe regel aanmaken. Deze regel vertelt Linux op welke directory hij een mount moet uitvoeren en voor welk device. Het zegt verder dat het bestandssysteem van het type iso9660 is, dat men alleen mag lezen en dat hij geen mount mag doen tijdens opstarten (als er wellicht geen CD in zit). De optie user zegt ons dat iedereen een mount mag geven.

Sla de gewijzigde fstab op en login als een gewone gebruiker. Doe nu een CD in de speler en doe een mount met het commando:
$mount    /cdrom
Makkelijk hè?
Het is nu mogelijk om een dergelijk kort commando te geven omdat Linux de resterende informatie uit /etc/fstab kan halen.

Problemen oplossen

Vergewis je ervan dat je niet in een subdirectory staat onder de /cdrom boom; controleer ook of niet iemand anders daar in staat. Als je zo niet kunt vinden wie het device gebruikt ga dan eens na of een proces in de achtergrond het gebruikt. Om dit te achterhalen kun je /usr/sbin/fuser /cdrom intypen. Beëindig het betreffende proces en een umount kan worden uitgevoerd en de CD er uit gehaald. Je leest de kernel boodschap voordat je de CD-ROM activeert om de juiste naam van het device te lezen. Het is alleen vervelend dat je de naam steeds vergeet. Hier is de oplossing: maak een soft link aan voor je CD-ROM:
#ln -s /dev/hdc /dev/cdrom
Nu kun je mount /dev/cdrom /cdrom geven en vergeten dat het device eigenlijk /dev/hdc heet of /dev/sdc (Kijk echter ook even naar de paragraaf "Mount en unmount als gewone gebruiker", die nog een betere methode laat zien). Zie paragraaf "Mount en unmount als gewone gebruiker". Het is niet nodig een mount te doen van een audio-CD. Probeer programma's als workbone (voor de console) of workman en xplaycd (voor X-windows) als je Cd-speler geen afspeelknop heeft.