Linux als educatieve tool in scholen

ArticleCategory: [Choose a category, translators: do not translate this, see list below for available categories]

Community

AuthorImage:[Here we need a little image from you]

[foto van de Author]

TranslationInfo:[Author + translation history. mailto: or http://homepage]

original in en Emre Demiralp 

en to nl Guus Snijders

AboutTheAuthor:[A small biography about the author]

Ik ben een student aan het American Robert College in Instanbul en, tegelijkertijd, een van de beheerders van de Computer Labs in de faculteit van Kunst en Wetenschappen van de Technische Universiteit van Instanbul. Het overdominerende systeem in deze labs is LINUX. Interesses: PovRay en Postscript, animatie, CD ontwerp, programmeren, holografie enz... Linux gebruiker sinds 1994.

Abstract:[Here you write a little summary]

De auteur beschrijft uit eigen ervaring hoe Linux het aanzicht van onderzoeks labs in educatieve instituties in Turkije veranderd. Zijn ervaringen illustreren de veranderingen die universiteiten over de hele wereld implementeren.

ArticleIllustration:[One image that will end up at the top of the article]

[Ilustratie]

ArticleBody:[The main part of the article]

Introductie

Linux heeft onverwacht brede gebruikersgroepen in Turkije, vooral in de academische media. Hier neemt de technische universiteit van Instanbul een belangrijke rol in met betrekking tot het onwikkellen van Turkse versies en bijdragen aan de ontwikkelingen in Linux op verschillende schalen. Vrij recentelijk is er een beta versie van de Turkse Linux, Turkuvaz (Turquoise) ontwikkeld in het Electrical Engineering Department van de universiteit ontwikkeld. Hoewel het in dit departement ontwikkeld is door de onderzoeks- en mentor assistenten, wordt het intensief gebruikt door de meerderheid van de studenten in de Wetenschaps en letteren faculteit. De studenten zijn de deelnemers van het "Mathematical Engineering Undergraduate Program", welke gezamelijk wordt gecoördineerd door het "Mathematical Department" en het "Engineering Sciences Department". Dit artikel geeft informatie over het Linux gebruik in dit programma, te beginnen bij het begin.

Waarom Linux?

Het verhaal begint in 1992, toen de modernisatie van het Mathematical Engineering Undergraduate Program in beeld kwam.

In die dagen besloot het departement van Engineering Sciences tot drastische wijzigingen in het software gebaseerde deel van het programma. De inhoud van de opleidingen werd herzien zodat het doel van de lessen niet het overdragen van kennis was, maar het leren hoe de kennis gevonden en efficiënt gebruikt kan worden door de studenten. Het lesgeven, vooral in de computer-georiënteerde veranderde in een erg dynamische structuur zodat de leraren de inhoud makkelijk aan de dagelijkse behoeften konden aanpassen. Dit was erg belangrijk om snelle en scherpe veranderingen in de computer technologie en informatie te volgen.

Alvorens verder te gaan, noem ik nog even kort wat de kreet "Mathematical Engineering" in Turkije betekend. Het is een inter-disciplinaire richting, zodat de deelnemers, mathematische engineers, technische dialogen kunnen opzetten met ieder soort engineer. Het modelleren van interdisciplinaire problemen, het opzetten of selecteren (of beide) van de juiste algorithmen om de resulterende wiskundige problemen op te lossen en tenslotte het inzetten van de computer als efficiënte tool zijn de belangrijkste bekwaamheden van deze personen. Ze zijn software engineers met een sterk wiskundige achtergrond. Deze definitie benadrukt het belang van het computer gebruik in dit programma.

In 1991 stelden de computer faciliteiten voor de studenten nog niet veel voor. Er was IBM mainframe, maar die werd vooral gebruikt voor de faculteit-staf. Studenten konden alleen 11 8086 PCs gebruiken. Door virusproblemen was het beheer van de computer labs een nachtmerrie. Het virus op zich was niet zo'n heel groot probleem, maar het gebruik van de machines door veel mensen maakte het probleem groter. Er was slechts een oplossing: formatteren wanneer nodig. Deze situatie dwong de beheerders om efficiënterere oplossingen te vinden op software niveau, daar de beperkte budget condities geen verbetering van de hardware toestonden.

In 1992 kocht de universiteit een SUN IPX werkstation, waardoor het UNIX besturingssysteem in de labs kwam. Kort na deze aanschaf was de decaan van de faculteit in staat om vijftien 386 PCs aan te schaffen. Met de virus- en beheersproblemen in gedachten, zochten de beheerders naar efficiënte oplossingen. OS/2 was de eerste poging. Door een gebrek aan kennis en ervaring hield het systeem het ongeveer een week vol in de labs en vierden de studenten victory over het systeem! Het was ingestort. Gelukkig had iemand van het bestuur over een nieuw besturingssyteem, Linux gehoord op BITNET. Het adres werd gevonden en de software werd besteld. Het was Yggdrasil LINUX. Natuurlijk was de aanschaf van deze software niet de volledige remedy. In tegenstelling, het was het begin van een weg vol problemen. Niettemin was de software vrij en was er een hoop informatie op het INTERNET. Iedereen was zich bewust van de problemen en de lengte van de weg naar goed einde. De zich snel ontwikkellende structuur, de aanwezigheid van enthousiaste mensen die ermee bezig waren en geen betalingen leidden tot de beslissing: Linux werd gekozen als het belangrijkste besturingssysteem van de labs.

Consultant Studenten

Het eerste jaar werd gebruikt om ervaring met het besturingssysteem op beheer niveau te krijgen en er werd gemerkt dat het beheer van de labs geen eenvoudige taak was. Het was tijdrovend en het was bijna onmogelijk om met een paar beheerders de honderden studenten te helpen die dit besturingssysteem soms voor het eerst in hun leven ontmoetten. Een jaar later gaf de aanschaf van nieuwe 386s en 486s meer flexibiliteit in de labs maar werd ook het volume vergroot. Omdat het huren van professionals voor onderhoud behoorlijk duur was, gezien het beperkte budget van de faculteit, leek het idee om studenten in te zetten als beheerders een goed idee. Ze zouden worden ingezet voor onderhoud en zo meer leren dan ze zouden doen in hun gebruikelijke "undergraduate" programma. Ze werden "Student Consultants" genoemd en mochten bijna alles met computers doen op soft- en hardware niveau, al was het laatste beperkter doordat er meer geavanceerde apparaten nodig waren voor grondig onderhoud. (desalniettemin konden ze fouten in de hardware analyseren en vervangingen voorstellen). Het systeem werkte. Eerst werd X Window toegepast, daarna de TeX tools en PostScript begon veel gebruikt te worden. Deze werden gevolgd door gcc en andere talen als Pascal, Fortran, Mathematica, Scilab, Rlab, enz... Later werd het netwerk opgezet en werden alle servers voor dit doel geïnstalleerd.

Vandaag de dag zijn er zo'n 100 student-consulatants om het systeem te onderhouden. Hun missie is niet alleen het onderhouden van het systeem, maar ook om nieuwe software te vinden, adopteren en construereneren. Ze brengen hun vrije tijd door met het uitbreiden van hun kennis en oefenen, wat een extra certificaat opleverd bij het afstuderen. De student consultants nemen taken in negen verschillende units:

Conclusie

Nu, na nieuwe computer aanschaffingen zijn de faculteit labs verbeterd. Het systeem heeft 70 Pentium 166 machines, waarvan 55 Linux dozen zijn. Het onderhoud wordt verzorgd door het student-consultant systeem waar hierboven over vertelde. Het systeem bedient ongeveer 500 studenten, 24 uur per dag en het record zonder instortingen is 90 dagen. Het systeem gebruikt NFS en NIS en quota en omvat ook een NT subnet. Het is een goede ervaring in LINUX geschiedenis. De Labs hebben minstens 50 opgeleide en ervaren mensen toegevoegd aan de Turkse Computer en Software gemeenschap. En als een laatste statement kunnen we zeggen dat alle studenten die vanuit niets zijn begonnen of vanaf een ander platform zijn overgestapt er nooit aan hebben gedacht om Linux te verlaten. Ze hebben plezier in het gebruik van Linux en de Turkse Linux gemeenschap kent dagelijks nieuwe deelnemers. Hier zijn een paar voorbeelden van geanimeerde gif bestanden, gemaakt door onze Graphics and Animation Unit.


[1] [2]

[3]

[4] [5]

[6] [7]

[8] [9]

[10]