Home Map Index Search News Archives Links About LF
[Top Bar]
[Bottom Bar]

Oktober 1998

Consultants Pagina LF vraagt geen geld voor het kunnen lezen van onze artikelen. Hierdoor hebben we geen middelen waarmee we schrijvers van artikelen en vertalers kunnen betalen. Toch zijn we deze mensen zeer dankbaar voor het opzetten en in stand houden van dit tijdschrift. Vanaf september 1998 zal er een Consultants Pagina opgezet zijn, waar onze medewerkers hun specialismen en kwaliteiten ten toon kunnen spreiden. We verwachten dat deze nieuwe service niet alleen een goede compensatie is voor de verleende diensten, maar ook een goede bron voor informatie is voor de Linux gemeenschap.

Over Copyrights en Licenties Al het materiaal op onze website valt onder copyright van de respectievelijke auteurs. LinuxFocus heeft geen copyright over de ingestuurde artikelen. Het materiaal dat in het LF ezine verschijnt is met toestemming van de auteur. Auteurs geven ook toestemming tot het vertalen en distributeren van de artikelen via het web, ftp en andere media. Maar altijd binnen de context van het ezine. Voor meer informatie leest u het LinuxFocus-Manifesto.

Wat is LinuxFocus? We zijn een groep van enthusiaste Linux gebruikers van over de hele wereld. Ons doel is het beste Linux ezine ter wereld te maken, zonder de veelvormigheid van de Linux gemeenschap te kort te doen. Onze artikelen worden in meerdere talen vertaald om hierme nieuwe en jonge gebruikers snel toegang te geven tot de prachtige wereld van Linux. In tegenstelling tot wat we gelezen hebben op het internet kan dit tijdschrift niet omschreven worden als een collectie tips & trucs. Zoals onze naam al aangeeft zijn onze artikelen diepgaand; vele artikelen verschijnen in serie vorm om uitvoerig op het onderwerp in te kunnen gaan waarbij de lezer de stap van beginner naar gevorderde kan maken.

Hoeveel talen spreekt LinuxFocus? Dit is moeilijk te zeggen, omdat onze redactie elke maand groeit. Er zijn vier goed-beschikbare vertaalredacties: Engels, Frans, Duits en Spaans. Andere kleinere subredacties hebben een wisselend aantal leden: Russisch, Italiaans, Portugees en Nederlands. We zouden graag zien dat deze groepen ook volwaardige vertaalredacties worden. Onze deuren staan altijd open voor nieuwe medewerkers. Als u wilt meehelpen aan dit ezine, neem dan contact op het de betreffende eindredacteur via de pagina "Over LF. We zijn altijd blij nieuwe gezichten te zien.


Inhoud

Hardware & Software Reviews

  • Linux als een educatief hulpmiddel in universiteiten door Emre Demiralp
    De auteur beschrijft uit eerste hand hoe Linux de wereld van onderzoekers verandert in educatieve instituten in Turkije. Zijn ervaring laat de veranderingen zien die de hedendaagse universiteiten doormaken.

Deze website wordt onderhouden door het Nederlandse LinuxFocus team
© 1998 LinuxFocus