Apache - deel I

ArticleCategory:

Webdesign

AuthorImage:

[Charles Vidal]

TranslationInfo:

Original in fr Charles vidal

fr to en Frédéric Raynal

fr to en Alexandre Abbes

en to nl Egon Willighagen

AboutTheAuthor:

Staat achter de filosofiën van GNU en OpenSource, omdat dit het verspreiden van kennis bevordert. Hoewel hij er weinig tijd voor heeft, speelt hij graag saxofoon.

Abstract

Dit artikel gaat over de meest gebruikte webserver genaamd Apache. Het is verdeeld in twee delen. In het eerste deel beschrijf ik in het kort de geschiedenis van het World Wide Web en in het tweede deel geef ik een introductie over het HTTP-protocol.

ArticleIllustration:

[Illustratie]

ArticleBody:

Geschiedenis

Het idee achter het HTTP-protocol waarmee clients en servers met elkaar praten, is ontwikkeld door mensen van het CERN (Europees Centrum voor Nuclair Onderzoek) in Geneve.
Toen zij hun onderzoek over het delen van documenten tussen computers hadden afgerond, gaven ze het project over aan een Amerikaanse Universiteit (NSCA).
Ik denk dat veel Europeanen verbaasd zouden reageren dat de basis van dit moderne World Wide Web ontworpen is door andere Europeanen (en Fransozen in het bijzonder).

Apache is de naam van een server die het HTTP protocol spreekt, en dus een zogenaamde webserver is. De naam Apache heeft een onduidelijke achtergrond: sommige mensen zeggen dat het een verbastering is van een "a patchy" (=gebrekkige) server, omdat in het begin van de ontwikkeling veel patches (=verbeteringen) nodig waren om de server bruikbaar te maken.
Andere mensen beweren dat het programma vernoemd is naar de Amerikaanse Apache-indianen, die zeer goed met onverwachte omstandigheden konden omgaan.

Apache is veruit de meest gebruikte webserver voor het internet. Het berust op versie 1.1 van het HTTP-protocol dat is vastgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C). Een onderzoek van Netcraft uit juni 1999 wees uit dat meer dan 60 procent van alle webservers de Apache software gebruikt.

Een webserver is de "server" kant in een client-server-model, dat letterlijk vertaald klant-dienstverlener betekent. Een webserver beantwoord vragen van de "webclient" zoals Netscape of Lynx. De vragen die de webclient -of webbrowser- stelt zijn van de vorm: "Heb jij die ene webpagina?". Het antwoord dat de webserver daarna geeft is van de vorm: "Het artikel luidt: ..." of "Ik kan de webpagina niet vinden.".

Het HTTP-protocol

Uiteraard praten de server en client niet in het Nederlands; ze gebruiken in plaats daarvan het HTTP-protocol (HyperText Transfer Protocol). De huidige versie is HTTP 1.1 en is gedefinieerd in RFC 2616.
Dit protocol is verdeeld in twee delen: de vraag van de client en het antwoord van de server. Het protocol is gebaseerd op tekst bestaande uit ASCII-tekens.
 1. De vraag:

 2. dit is een regel tekst die verdeeld is in drie stukken:

  1. [vraagtype]
    Mogelijke vraagtypen zijn: GET, POST, HEAD, PUT, DEL en TRACE.
  2. [URL]
    De URL (Uniform Request Locator) is de bestandsnaam en directory van de webpagina die je wilt opvragen. Voorbeeld: als je de webpagina http://www.linuxfocus.org/Nederlands/index.html wilt opvragen, is de URL in de clientvraag /Nederlands/index.html.
  3. [protocolversie]
    De protocolversie kan HTTP/1.0 en HTTP/1.1 zijn.

  Deze vereiste regel mag gevolgd worden door andere regels om de clientvraag toe te lichten, zoals we zullen zien in een HTTP/1.1 vraag.
 3. Het antwoord :

 4. Het antwoord van de server is opgebouwd uit een header (=kopregels) en een inhoud.

  Een voorbeeld. We kunnen het gedrag van een webclient nabootsen met een telnet programma. De webserver is te bereiken via een serveradres en een poortnummer. In het volgende voorbeeld is het adres van de webserver www.linuxfocus.org en het poortnummer is 80, het standaard poortnummer voor webservers.

  	  >telnet www.linuxfocus.org 80
  	  Trying 195.53.25.18...
  	  Connected to nova.linuxfocus.org.
  	  Escape character is '^]'.
  	  GET / HTTP/1.0 <return>
  	  <return>
  	  HTTP/1.1 200 OK
  	  Date: Mon, 27 Sep 1999 21:23:20 GMT
  	  Server: Apache/1.3.3 (Unix)  (Red Hat/Linux)
  	  Last-Modified: Sun, 26 Sep 1999 16:40:44 GMT
  	  ETag: "4b005-1616-37ee4c8c"
  	  Accept-Ranges: bytes
  	  Content-Length: 5654
  	  Connection: close
  	  Content-Type: text/html
  	  <PAGE HTML>
  	  

  Wat staat hier nou eigenlijk?
  De eerste regel van het antwoord geeft de gebruikte protocolversie (HTTP/1.1), een antwoordnummer (200) en tenslotte de tekst "OK". Het antwoordnummer geeft informatie over de aard van het antwoord. Een nummer groter dan 400, geeft aan dat er een fout is opgetreden. De meest voorkomende fout, is de 404-fout, dat aangeeft dat de opgevraagde webpagine niet aanwezig is.
  Daarna volgen een aantal regels die (met de eerste regel) de header vormen. Deze regels geven telkens informatie in de vorm "Naam: info". Zo geven de volgende regels een datum, de versie van de server en de datum van de laatste verandering van de webpagina (hierdoor kan de client nagaan of zijn cache nog geldig is). De regel die begint met Content-Length geeft de lengte van de inhoud van het antwoord waarin de echt informatie staat en Content-Type vertelt de client van welk MIME-type de teruggegeven informatie is (tekst, HTML, plaatjes ...).

  Dit is geen volledige beschrijving; sommige regels zijn voor mij ook een raadsel ;-)
  Laten we eens kijken of we een fout kunnen veroorzaken:
  	>telnet www.linuxfocus.org 80
  	Trying 195.53.25.18...
  	Connected to nova.linuxfocus.org.
  	Escape character is '^]'.
  	GET / HTTP/1.0 <return>
  	<return>
  	HTTP/1.1 501 Method Not Implemented
  	Date: Mon, 27 Sep 1999 21:22:03 GMT
  	Server: Apache/1.3.3 (Unix)  (Red Hat/Linux)
  	Allow: GET, HEAD, OPTIONS, TRACE
  	Connection: close
  	Content-Type: text/html
  	

  Zoals je ziet, geeft de header heel veel informatie ;-)
  Het HTTP-protocol is erg eenvoudig zoals we ook in de volgende voorbeelden zullen zien:

  	>telnet www.linuxfocus.org 80
  	Trying 195.53.25.18...
  	Connected to nova.linuxfocus.org.
  	Escape character is '^]'.
  	GET / <return>
  	

  [de inhoud van de webpagina index.html van de website www.linuxfocus.org wordt dan getoond ] ..

  Wat doet de Apache server nou eigenlijk?
  In het bovenstaande voorbeeld heb je met telnet via poort 80 contact gemaakt met de webserver van www.linuxfocus.org (IP adres 195.53.25.1). De server wachtte vervolgens op een vraag en die gaf je door GET / te typen gevolgd door twee keer een carriage return.
  Waarom is één carriage return niet genoeg?
  De lege regel na de GET-opdracht geeft de server het teken dat dit het eind van de vraag is. De server begint na dit signaal met het beantwoorden van de vraag en het sturen van het antwoord. Als het gesprek voorbij is wordt de TCP/IP-verbinding door de server verbroken.

  De voorbeelden zijn tot nu toe erg simpel van vorm, maar zeer belangrijk voor het WWW. Het wordt iets ingewikkelder als we gebruik gaan maken van HTTP versie 1.1. Een gesprek dat er met HTTP/1.0 zo uit ziet:

  GET / HTTP/1.0 <return>
  <return>
  HTTP/1.1 200 OK
  Date: Tue, 24 Aug 1999 22:25:11 GMT
  Server: Apache/1.3.3 (Unix)  (Red Hat/Linux)
  Last-Modified: Sun, 01 Aug 1999 11:50:52 GMT
  ETag: "4b005-1462-37a4349c"
  Accept-Ranges: bytes
  Content-Length: 5218
  Connection: close
  Content-Type: text/html
  
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> ....
  
  ziet er met HTTP/1.1 zo uit:
  GET / HTTP/1.1 <return>
  <return>
  HTTP/1.1 400 Bad Request
  Date: Tue, 24 Aug 1999 22:24:59 GMT
  Server: Apache/1.3.3 (Unix)  (Red Hat/Linux)
  Connection: close
  Transfer-Encoding: chunked
  Content-Type: text/html
  
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
  <HTML><HEAD>
  <TITLE>400 Bad Request</TITLE>
  </HEADBODY>
  <H1>Bad Request</H1>
  Your browser sent a request that
  this server could not understand.<P>
  client sent HTTP/1.1 request without hostname (see RFC2068 section 9, and 14.23): </P>
  </BODY></HTML>
  

  Dezelfde vraag in versie 1.1 van het HTTP-protocol vereist dat er meer informatie met de vraag wordt meegezonden. De extra informatie die meegestuurd wordt, maakt de vraag specifieker en daarmee de inhoud van het gesprek nauwkeuriger en beter.


  Hieronder staat de correcte clientvraag in HTTP/1.1. De programmeurs van het Apache-project zijn zeer strict geweest in het naleven van de specificatie van dit protocol. Maar dit protocol maakt hoewel stricter ook meer mogelijk, zoals: authenticatie, virtuele websites (meerdere websites met hetzelfde IP-adres) en meer ...

  Een voorbeeld:

  GET / HTTP/1.1 <return>
  Host:www.linuxfocus.org<return>
  <return>
  [...]
  

  Zoals bij de meeste client-server systemen zal de server het volgende doen als hij een vraag ontvangt:

  Functionaliteit

  Het algemene principe is dat een webserver maar één antwoord kan geven aan de client die de vraag stelde. De client stuurt een vraag en krijgt daarop het antwoord.

  De webserver is hiermee een interface tussen de webclient die het document opvraagt dat bij een URL hoor, en het besturingssysteem waarop Apache draait. Andere namen die voor URL gebruikt worden zijn URI en URN die een iets andere betekenis hebben, maar op precies hetzelfde neerkomen: een unieke naam voor een webpagina.

  Sommige clientvragen kunnen niet direct door de server beantwoord worden. In dat geval kan de server een ander programma starten die de vraag probeert op te lossen. Dit is precies hoe CGI-scripts (Common Gateway Interface) werken.

  Tot slot

  Om te leren begrijpen hoe webservers, zoals Apache, werken, kunt u het beste telnet gebruiken om ze te bestuderen. Op deze manier ziet u precies welke software een specifieke website gebruikt en hoe de informatie is opgebouwd die de server als antwoord geeft.