Home Map Index Search News Archives Links About LinuxFocus
Topbar
Bottombar

LinuxFocus Mei 2000

cover image Iedereen gaat gratis! Belangrijke ontwikkelaars van besturingssystemen geven hun produkten gratis weg. Gratis betekent in dit geval natuurlijk niet vrij beschikbaar, zoals Linux zelf. Als BeOS (www.be.com/products/freebeos) hun besturingssysteem gratis weggeeft, betekent dit niet dit het systeem ook aangepast mag worden. Het Realtime besturingssysteem QNX gratis houdt wel meer in dan alleen zonder kosten. Dit systeem is nu OpenSource (www.qnx.com/news/pr/apr24_00-openpl.html). Sun Microsystems doet al weer iets langer mee met de gratis hype: (Solaris 7). Van Solaris 8 zal ook de broncode vrij beschikbaar zijn (zie www.sun.com/developers/tools/solaris). En ook Apple lijkt plannen te hebben om de gratis markt op te gaan en "een zeer klein deel" van de code beschikbaar te stellen. Is dit slechts een nieuwe manier om hun software "te verkopen"? ... of is het echt slecht een hype? Hopen deze bedrijven echt hun code te kunnen verbeteren door het vrij beschikbaar te maken of is het slechts een marketing techniek om nieuwe klanten te krijgen? In elk geval is deze "gratis" zeker het gevolg van de groeiende belangstelling voor Linux.De Artikelen

Vertaald

Toepassingen

Systeembeheer

Webdesign

© 2000 LinuxFocus
Go to the LinuxFocus Contact Person Page