De Debian pakketten van LinuxFocus installeren

ArticleCategory: [Choose a category for your article]

System Administration

AuthorImage:[Here we need a little image form you]

[Photo of the Author]

TranslationInfo:[Author and translation history]

original in en Egon Willighagen 

en to nl Rano Kuhl 

AboutTheAuthor:[A small biography about the author]

Werd lid van het Dutch LF team in 1999 en werd tweede redacteur eerder dit jaar. Is informatisch chemicus student op de Universiteit van Nijmegen. Speelt basketball en houdt van rondreizen.

Abstract:[Here you write a little summary]

Dit artikel laat zien hoe je Debian pakketten van LinuxFocus moet installeren en automatisch updaten met behulp van apt.

ArticleIllustration:[This is the title picture for your article]

[Illustration]

ArticleBody:[The article body]

Introductie

In dit artikel zul je de Debian pakketten van LinuxFocus leren kennen. De pakketten zijn een alternatief voor tar bestanden. Maar een beter alternatief. Waarom? Debian pakketten definiëeren dependencies, zodat onder het installeren de ontbrekende bestanden worden weergegeven. Nog een betere manier, door Apt worden die ontbrekende bestanden ook nog automatisch geïnstalleerd. Een tweede voordeel is, dat de pakketten elk moment kunnen worden ge-update met een eenvoudig Apt commando.

De Debian pakketten

Op dit moment is er maar één uitgave van LinuxFocus beschikbaar, maar anderen zullen spoedig volgen. Bovendien is deze uitgave alleen beschikbaar in het Engels, maar ik neem aan, als je dit artikel in een andere taal leest dan het Engels, zal de uitgave ook al wel in een andere taal beschikbaar zijn. Een bijgewerkte lijst kun je vinden op deze webpagina.

De huidige pakketten zijn:

Het eerste pakket bevat een algemene indeling die je kunt gebruiken voor alle artikels. Het tweede pakket bevat alleen scripts en images die zijn weergegeven in de uitgave van Mei 2000, maar de artikels zelf niet. Het laatste pakket bevat de artikels van deze uitgave in het Engels.

Merk op dat het versie nummer de vertaalstatus weergeeft. Versie 1.0 betekent dat alle artikels zijn vertaald. Bijvoorbeeld, linuxfocus-nl-may2000 met versie 0.4 zou betekenen dat vier artikels al vertaald zijn.

Deze pakketten installeren

Eén manier om deze pakketten te installeren is om ze te downloaden en dan installeren met de dpkg utilitie. Een betere manier is om apt te gebruiken welke we later zullen zien:

> ls -al
totaal 1554
drwxr-xr-x  2 egonw  egonw    1024 jun 30 11:09 .
drwxrwxrwt  41 root   root    205824 jun 30 11:08 ..
-rw-r--r--  1 egonw  egonw   418052 jun 30 11:09 linuxfocus-common-may2000_1.0_i386.deb
-rw-r--r--  1 egonw  egonw   889836 jun 30 11:09 linuxfocus-common_0.2_i386.deb
-rw-r--r--  1 egonw  egonw    65200 jun 30 11:09 linuxfocus-en-may2000_1.0_i386.deb
> dpkg -i linuxfocus-common_0.2_i386.deb 
> dpkg -i linuxfocus-common-may2000_1.0_i386.deb 
> dpkg -i linuxfocus-en-may2000_1.0_i386.deb

Dit moet als root gedaan worden en in deze nadrukkelijke volgorde, omdat de pakketten dependencies bevatten. De uitvoer is weggelaten.

Zoals ik al eerder vermeldde, maak ik liever gebruik van apt. Met een juiste setup zal apt automatisch dependencies opsporen en het updaten van je systeem vergemakkelijken.

Het opzetten van Apt

Voordat we van apt gebruik kunnen maken voor het installeren van Debian pakketten, moet het programma worden geconfigureerd (en waarschijnlijk ook worden geïnstalleerd). Deze configuratie beschrijft waar apt de Debian pakketten kan downloaden. Voor de aanpassing, zag mijn /etc/apt/source.list er ongeveer zo uit:

# Officiële site
deb ftp://ftp.debian.org/debian stable main contrib non-free

Deze regel beschrijft dat apt Debian pakketten kan downloaden van de ftp site ftp.debian.org. Alle pakketten zijn te vinden in de stable tree van Debian (de alternatieven zijn frozen en unstable). En de laatste drie woorden beschrijven in welk deel er gezocht kan worden. De regel die begint met een '#' teken is een opmerking.

We kunnen de Debian pakketten van LinuxFocus toevoegen door de volgende regel toe te voegen aan dit bestand:

# LinuxFocus Debian Pakketten
deb http://main.linuxfocus.org/~egon.w/debian stable non-free

Nu dat apt geconfigureerd is, kunnen we de pakketten als volgt installeren (als root):

> apt-get update
> apt-get install linuxfocus-en-may2000

Ook nu is de uitvoer van beide commando's weggelaten. Het eerste commando update de interne database van de beschikbare pakketten. Het volgende commando installeert de Mei2000 uitgave. En nu zoekt apt automatisch de depedencies op en stelt ook voor om de benodigde pakketten te downloaden.

We hebben nu de pakketten geïnstalleerd in /usr/doc/linuxfocus/. Deze kun je inzien met een willekeurige web browser. De URL is: file:///usr/doc/linuxfocus/English/May2000/index.html

Het up-to-date brengen

Omdat de uitgaven niet volledig vertaald zijn in andere talen, kan het gebruik van het update mechanisme van apt erg handig zijn. De eerste Debian pakketten voor een taal anders dan het Engels hebben waarschijnlijk nog niet alle artikels vertaald, zoals je kunt zien bij het versie nummer (hierboven).

Bijvoorbeeld, we hebben de pakketten linuxfocus-nl-may2000_0.4_i386.deb geïnstalleerd, maar we weten dat het vijfde artikel ook al vertaald is. We kunnen nu linuxfocus-nl-may2000 updaten naar versie 0.5 door het intikken van:

> apt-get install linuxfocus-nl-may2000

En een update van alle Nederlandse uitgaven, bijvoorbeeld, kun je doen met:

> apt-get install "linuxfocus-nl*"

Tot slot

Zonder problemen kun je de artikels lezen, maar ik ben (nog) geen Debian ontwikkelaar. Hoewel ik deze pakketten controlleer, kunnen en zullen ze waarschijnlijk toch fouten bevatten. Stuur ze op naar egon.w@linuxfocus.org.