[LinuxFocus-icon]
Home  |  Map  |  Index  |  Zoek

Nieuws | Archieven | Links | Over LF  
convert to palmConvert to GutenPalm
or to PalmDoc

Welkom bij LinuxFocus' januari 2002 nummer[tux en sneeuw] Deze editoriaal is geschreven op een koude winteravond. Met veel sneeuw buiten. De ideale tijd dus om eens terug te kijken en na te denken over Linux. Linux Weekly News heeft wederom een mooie tijdsbalk samengesteld (lwn.net/2001/features/Timeline ). Globaal bekeken was 2001 het jaar waarin de aandelenmarkt instortte en dit heeft natuurlijk ook invloed gehad op Linux. Nochtans zijn de klassieke Linux bedrijven niet verdwenen en de meeste projecten worden nu ook al niet rechtstreeks gesteund door commerciële instellingen. Daarom zal Linux zijn groei vast en zeker kunnen doorzetten.
[lf in bordeaux]
In een restaurant in Bordeaux, juli 2001.
Van links naar rechts: Guido en Katja Socher (linuxfocus), John Reuning (ibiblio), John Perr (linuxfocus), Guylhem Aznar (linuxdoc), Egon Willighagen (linuxfocus)
Terugkijken op LinuxFocus dit jaar, kunnen we vaststellen dat in het afgelopen jaar ons lezers-aantal sneller groeide. De meeting in Bordeaux dit jaar was een belangrijk moment en een mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen. Het was ook nuttig voor de contacten die we er konden leggen met andere mensen die ook bezig zijn met Linux documentatie. Dat heeft onder andere geleid tot het verbeteren van het server netwerk van LinuxFocus. Tegelijkertijd hebben de meeste taal-afdelingen binnen LF nog steeds slecht één of twee medewerkers (Russisch, Portugees,...). Vooral het vertaalwerk is een zware dobber en het vraagt veel tijd. We hebben allemaal enorm veel respect voor het werk dat individuele Linux liefhebbers hier doen. Als je nog op zoek bent naar een project waaraan je af en toe kan meewerken aarzel dan niet en contacteer de beheerder van jouw taal. Ook het nalezen van artikels is nog steeds problematisch en hulp is dus zeker welkom op dit gebied.

Over het algemeen gezien kunnen we zeker tevreden zijn over de resulaten van LinuxFocus en Linux zelf dit jaar. Er zijn natuurlijk dagelijks problemen maar de bekendheid van Linux bij het grote publiek groeit nog steeds. En de toekomst heeft nog opwindende dingen in petto!
Gelukking nieuwjaar!

De Artikelen

Vertaald

Onvertaald