Boekrecensie: HTML & XHTML, O'Reilly

ArticleCategory: [Choose a category for your article]

Webdesign

AuthorImage:[Here we need a little image from you]

[Miguel A. Sepulveda]

TranslationInfo:[Author and translation history]

original in en Miguel A. Sepulveda

en to nl: Rob Huls

AboutTheAuthor:[A small biography about the author]

Miguel Angel is de "gepensioneerde" oprichter van LinuxFocus. Deze bofkont werkt nu voor de firma Disney.

Abstract:[Here you write a little summary]

Titel: HTML & XHTML
Auteurs: Chuck Musciano & Bill Kennedy
Uitgever: O'Reilly

Een paar maanden geleden, toen ik besloot om mijn kennis bij te werken inzake HTML 4.0 en de nieuwe mogelijkheden van Cascading Style Sheets (CSS) en XHTML, was mijn eerste doel om een aardig naslagwerk over dit onderwerp te vinden. Omdat ik eerder al wat kennis had van HTML 3.0, wilde ik iets dat meteen tot de kern doordringt en toch uitvoerig ingaat op de diverse onderwerpen.

ArticleIllustration:[This is the title picture for your article]

[Illustration]

ArticleBody:[The article body]

Het boek

Het is moeilijk om een goed boek te vinden over een onderwerp dat zo populair is als dit, omdat er te veel slechte boeken zijn. Ik heb geprobeerd de 'bijbels' van meer dan duizend bladzijden, waarvan de meeste worden gevuld met nutteloze tabellen en zinloze plaatjes, links te laten liggen.

Zoals altijd stelde O'Reilly me niet teleur door me te voorzien van "HTML & XHTML" door Chuck Musciano en Bill Kennedy. Het is een leesbaar en compact boek dat de onderwerpen vlot behandelt. Zij die behoefte hebben aan een goed naslagwerk zullen dit boek zeker waarderen. Er wordt ook een uitvouwbare naslagkaart van drie pagina's meegeleverd. De naslagkaart is erg praktisch om de syntaxis en opties van de diverse HTML en XHTML tags te bekijken.

De auteurs gebruiken de eerste zeven hoofdstukken om de lezer rond te leiden langs de oorspong van het web en HTML. Ze beschrijven alle tags effectief zonder wat echt belangrijk is voor de lezer die HTML documenten wil schrijven uit het oog te verliezen. Keer op keer benadrukken Musciano en Kennedy een punt dat veel beginners over het hoofd zien, namelijk dat HTML een taal is die ontwikkeld is voor het opmaken van inhoud en niet van vorm. Ik heb zelf de problemen gezien die mensen die uit de wereld van de gedrukte pers komen ondervinden, als ze proberen HTML te laten functioneren als een taal voor zetmachines. Het werkt gewoon niet, omdat de taal niet voor dat doel ontworpen is. Musciano et al zijn erg goed in het uitleggen van de oorsprong van HTML en de lezer zijn beperkingen te laten begrijpen. Het lijkt mij ook dat zij het standpunt van het benadrukken van inhoud boven vorm aanhangen, zodat de browser het document kan opmaken en weergeven zoals het dat goeddunkt.

De overgang van HTML 3.0 of ouder naar HTML 4.0 is lastig, met name omdat elke grote fabrikant van bladerprogramma's lijkt te hebben besloten bepaalde delen te implementeren en andere delen van de standaard weg te laten. En zijn verder vele derden die HTML hebben uitgebreid, wat de mix nog lastiger maakt. Ik had in dit boek weinig problemen met het volgen van wat oude HTML is en wat nieuw is in 4.01. Verder zit er een lijst in het boek met de uitbreidingen die worden ondersteund door de twee meest gebruikte bladerprogramma's van dit moment: Netscape en Explorer.

Zoals gezegd is HTML niet ontworpen om documenten in een bepaalde stijl op te maken. Het is voornamelijk ontworpen door wetenschappers om kennis te delen over een lokaal netwerk. Op dit moment echter overtreffen de toepassingen van HTML de verwachting van de oorspronkelijke ontwerpers verre. Daarom heeft W3C (de organisatie die de HTML standaard beheert) Cascading Style Sheets aan HTML 4.0 toegevoegd. Hoofdstuk 8 geeft een begrijpelijke introductie in het gebruik van deze nieuwe mogelijkheid. Het laat zien hoe stijlen gebruikt moeten worden voor het opmaken van tekst. Hopelijk zal CSS helpen het gat te dichten tussen HTML en opmaaktalen.

Overzicht van het book


Titel HTML & XHTML The Definitive Guide
(4de druk)

Auteurs Chuck Musciano & Bill Kennedy

Preface Chuck Musciano & Bill Kennedy
Chapter1 HTML, XHTML and the World Wide Web
Chapter2 Quick Start
Chapter3 Anatomy of an HTML document
Chapter4 Text Basics
Chapter5 Rules, Images and Multimedia
Chapter6 Links and Webs
Chapter7 Formatted lists
Chapter8 Cascading Style Sheets
Chapter9 Forms
Chapter10 Tables
Chapter11 Frames
Chapter12 Executable Content
Chapter13 Dynamic Documents
Chapter14 Netscape Layout Extensions
Chapter15 XML
Chapter16 XHTML
Chapter17 Tips, Tricks and Hacks
Appendix A HTML Grammar
Appendix B HTML/XHTML Tag Quick Reference
Appendix C Cascading Style Sheet Properties Quick Reference
Appendix D The HTML 4.01 DTD
Appendix E The XHTML 4.01 DTD
Appendix F Character Entities
Appendix G Color Names and Values

Van de vertaler: Er is op dit moment (08-2001) geen vertaalde versie van dit boek beschikbaar.