Home Map Index Search News Archives Links About LF
[Top Bar]
[Bottom Bar]

December 1998: Prettige Feestdagen!

Consultants Pagina LF vraagt geen geld voor het kunnen lezen van onze artikelen. Hierdoor hebben we geen middelen waarmee we schrijvers van artikelen en vertalers kunnen betalen. Toch zijn we deze mensen zeer dankbaar voor het opzetten en in stand houden van dit tijdschrift. Vanaf september 1998 zal er een Consultants Pagina opgezet zijn, waar onze medewerkers hun specialismen en kwaliteiten ten toon kunnen spreiden. We verwachten dat deze nieuwe service niet alleen een goede compensatie is voor de verleende diensten, maar ook een goede bron voor informatie is voor de Linux gemeenschap.

Over Copyrights en Licenties Al het materiaal op onze website valt onder copyright van de respectievelijke auteurs. LinuxFocus heeft geen copyright over de ingestuurde artikelen. Het materiaal dat in het LF ezine verschijnt, is met toestemming van de auteur gepubliceerd. Auteurs geven ook toestemming tot het vertalen en distributeren van de artikelen via het web, ftp en andere media. Maar altijd binnen de context van het ezine. Voor meer informatie leest u het LinuxFocus-Manifesto.

Wat is LinuxFocus? We zijn een groep van enthusiaste Linux gebruikers van over de hele wereld. Ons doel is het beste Linux ezine ter wereld te maken, zonder de verscheidenheid van de Linux gemeenschap uit het oog te verliezen. Onze artikelen worden in meerdere talen vertaald om hierme nieuwe en jonge gebruikers snel toegang te geven tot de prachtige wereld van Linux. In tegenstelling tot wat we ergens gelezen hebben op het internet kan dit tijdschrift niet omschreven worden als "een collectie tips & trucs". Zoals onze naam al aangeeft zijn onze artikelen diepgaand; vele artikelen verschijnen in een serie om uitvoerig op het onderwerp in te kunnen gaan waarbij de lezer de stap van beginner naar gevorderde kan maken.

Hoeveel talen spreekt LinuxFocus? Dit is moeilijk te zeggen, omdat elke maand onze redactie groeit. Er zijn vier goed-beschikbare vertaalredacties: Engels, Frans, Duits en Spaans. Andere kleinere subredacties hebben een wisselend aantal leden: Russisch, Italiaans, Portugees en Nederlands. We zouden graag zien dat deze groepen ook volwaardige vertaalredacties worden. Onze deuren voor nieuwe medewerkers staan altijd open. Als u wilt meehelpen aan dit ezine, neem dan contact op met de eindredacteur van uw taal via de pagina "Over LF. We zijn altijd blij nieuwe gezichten te zien.


Aankondigingen

Iedereen uit het LinuxFocus project wenst u een zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. We hopen dat u niet verrast ben geen artikelen te zien in deze uitgave. Deze maand is het aanbod artikelen te klein voor een uitgave. De oorzaak hiervan ligt vooral in het feit dat het Engelse team uit slechts twee personen bestaat die niet op tijd voldoende artikelen vertaald kregen. Het goede nieuws is dat er genoeg artikelen beschikbaar zijn in andere talen die alleen maar vertaald hoeven te worden naar het Engels. Zodra deze beschikbaar zijn, publiceren we ze.

Er zijn mailling lijsten opgezet voor iedereen die geïnteresseerd is in één van de projecten. Vooral de Engelse en Duitse redactie kunnen hulp gebruiken. Het Duitse team zoekt een nieuwe eindredacteur en het Engelse zoekt mensen voor het bijhouden van de webpagina's, voor het vertalen en voor het proeflezen van de artikelen.

Hieronder volgt een lijst met mailling lijsten die nu beschikbaar zijn via linuxfocus.org

 • announce
 • bulgarian
 • castellano
 • chinese
 • deutsch
 • dutch
 • editors
 • english
 • francais
 • italiano
 • japanese
 • korean
 • portugues
 • russian
 • serbian
 • turkce

U kunt zich toevoegen aan zo'n lijst door een email met als inhoud (niet als titel) subscribe list-name te sturen naar majordomo@linuxfocus.org. Hierin is list-name de naam van de mailling lijst waaraan u toegevoegd wilt worden.


Onderhouden door het Nederlandse Team
© 1998-2001 LinuxFocus